Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

brief 1678, wat staat daar?

Wie kan de ***( onleesbaar vor mij) en ? ( wel gelezen maar onzeker) verder invullen cq corrigeren.
Grave den 8e 8bris ( oktober)1678
Monsier et cousijn
Vuijt de raet missive van den 7e dese
heb het gepasseerde verstaen ,seijnde hier
beneffens ? de notulen van de alhier? ge-
houden procedure, die niet voor soo aenstons
heb kunnen bekommen: docter Coeberghe is
gisteren oock aengeseijt dat de penningen
sal hebben te configureren ingevalle de raet
goet dunckt kannen dat tegen enige provi-
sie van den raet versoecken, want het staet
te be***esen , dat onse partije , die onder
cautie wel mocht lichten en dan soude
wij het nae lopen hebben, ich meijne
dat dan onder vale? van den kercken raet
sijn,wel soude kunnen susterteren
en daer door voor de Raet van Brabant
blijven of ingevalle men vreese dat
de kosten te hoogh mochte wesen, soude
men beter met partije sien te accorde-
ren op de helfte, laten alles tot Raet
wijse decretie en sal nogt cordeale
groetends blijven
recommandere desen ingeleijden
Mon Fr et Cousijn **** genegen dienaer ** Bloemarts

Reacties (4)

beheerder Luud de Brouwer zei op vr, 02/24/2017 - 11:58

Herman, ik kan je een beetje verder helpen.

Er staat: Vuijt u edele missive. Je hebt in deze tekst vaker u edele getranscribeerd met "de raet". Dat is onjuist.
- beneffens en alhier zijn correct
- bevresen
- vele
- ... men vreesden dat
- de kosten te hoogh mochten lopen,
- ... , laten alles tot u edele
- ik lees cordiale

Hij eindigt weer met monsieur en cousijn
U Edele genegen dienaer

Herman Geurts zei op vr, 02/24/2017 - 12:50

@ Luud
Dank je wel voor Uedele hulp :)

Van Rietvelde Johan zei op wo, 03/01/2017 - 15:32

Herman, zie hier mijn lezing:

Grave den 8ste oktober 1678
Monsier et cousijn
Vuijt Uedele missive van den 7de deses
heb het gepasseerde verstaen, seijnde hier
beneffens de notulen van de alhier ge-
houden procedure, die niet voor soo aenstons
heb kunnen bekommen: Docter Coeberghe is
gisteren oock aengeseijt dat de penningen
sal hebben te configu[r]eren ingevalle Uedele
goet dunckt kannen dat tegen enige provi-
sie van den raet versoecken, want het staet
te bevresen, dat onse partije, die onder
cautie wel mocht lichten en dan soude
wij het naelopen hebben, ick meijne
oock of men onsen Magistraet,om-
dat daer onder vele van den kerckenraet
sijn,wel soude kunnen suspecteren
en daer door voor de Raet van Brabant
blijven of ingevalle men vreesden dat
de kosten te hoogh mochte lopen, soude
men beter met partije sien te accorde-
ren op de helfte, late alles tot Uedele
wijse directie en sal noht cordiale
groetens verblijven

Monsieur et Cousijn Uedele genegen dienaer
** Bloemarts

<in de marge>
recommandere desen ingeleijden

[Directie= leiding]

Herman Geurts zei op wo, 03/01/2017 - 21:16

@ Johan,
Zie nu dat ik zelfs een hele zin over had overgeslagen ( na :ick meijne)
Ook nu weer mijn dank !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.