Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Breuklijst Heer van Heumen, Malden en Beek 1647 "wegen de Dootslaegers"

Hallo,

Tijdens het indexeren van het ORA van de Gelderse heerlijkheden Heumen, Malden, en Beek kwam ik een hele mooie akte tegen uit 1647 net voor het einde van de 80-jarige oorlog.

Het is een lijst van breuken "wegen de dootslaegers". Twee vragen, bedoelen ze met de doodslagers mogelijk de Spanjaarden of mogelijk de Protestanten aangezien de Heer van deze heerlijkheden een Katholiek was? Of heeft het een andere betekenis? Ik geloof dat paragraaf 2 "scholdet" mogelijk op soldaat slaat?

Vraag twee volgt mijn transcriptie, ik zou het erg op prijs stellen als iemand mij verbeter punten kan geven zodat ik er van kan leren.

Ik kan maar een afbeelding toevoegen, dus via deze link krijg je het complete plaatje: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RT-TJX2?i=321&cat=17…

 

Folio 303 – Jaar 1647

Liste

Der breucken inde Heelickheyden Huemen

Malden ende Beeck van wegen de

Dootslaegers

Alsoonen hoe langer hoe meerder bevint, dat

baldaedigheyt, moetwillicheijt ende ongeregeltheyt

van vele twistgierige menschen dagelijcx toeneemt:

daer door sonnyts viuijt cleyne oorsaecken groote

ongelucken onstaen: ende vele van t leven ter

doot gecomen sijn: soo ist, dat die Heere

Johan Baron van Groesbeeck, Viscomte d’Aublain

Heer tot Heumen, Malden, ende Beeck ende sulcx

ten Herten menende, om alle onheylen soo veel

mogelijck te weeren, ende voor te comen, heeft

nooding ende goet gevonden te beraemen een lijste

waer naer alle die ghene, die nae desen breuck-

hafftich vallen voortaen sig sullen hebben te

reguleren,

 

Voor eerst die eenen scholdet, offte iniurieert?

Sonder neder als duckwils oorsaack van t ge-

Vecht sijnde, sall verbeurt hebben ses daler.
 

Die eenen anderen met een vuyst houdt, off eenig

ander instrument slaet sonder bloeden verbeurt

thien daeler; ende soo daer bloet volcht, vijffthien

daeler

 

Indien iemant eener quets, t’hij met rappir,

mes, off eenig ander geweer, zonder lambte, sal

verbeurt hebben dertigh daeler.

 

Die iemant quetst, soo dat daer door eenig lidt

Beschadicht H?, off anders lambte daer op volght

Verbeurt sestig daeler; ende sal boven dien geso

Inden sijn den geledeerden satisfactie te doen.

 

 

Soo eener een mes off degen trekt om een

ander te quetsen off wyteyschen, ende doch geen

bloet en volght, verbeurt twintig daler.

den aegever des gevechts, soo verre hij te onrechte

bevonden wordt, sall voor hem, ende sijn tegenpartije

die breucken betalen; off dubbel de breucke

geven.

 

Soo een gevecht gescheijden; ende door iemants weder opgesaet worde, sall oock dubbelt gelden,

naer datter feyt groot offe cleyn hij

die notoir ongeluck, offe oock om sijn lijff te

verweeren, yemandt ter doot bracgte, die sall

jaer ende dagh wyt de Heerlickheijden blijven,

ten waere hij sig stelde in handen vande juritie,

om sich te verdedigen

 

Soo iemandt vechtender handt eener verwond

dat hij daer aen sterve, ende doch met den lijve om-

quame, die sall in dese Heerlickheden niet comen mogen

binnen den tijt van ses maanden jaren, ende hij hebbe

daer beneffens met de Heer, ende vrinden des out lijff den

eer versoent.

 

Die neniant met voorsat luyvende van voorden off

van acgteren ombrochten, sall sonder genade, als een

moordenaer gestrafft worden: ende soo hij niet den

lijve ontquame, salven op versouck der vrinden

des ontlijffden, den selven naeschijven in wat

Heeren Landen hij oock weert, om gestrafft

te worden, als vooren,

 

 

Ende op dat niemant hier van ignorantie

hebben te pretenderen H? goet gevonden,

dese billietten over all te laeten

affigeren; voorbeholdens haer well

Ed(ele) d’interpretatie, vermeerderinge,

offe verminderinghe van desen.

daer nae sig een ijder Richte

Reacties (4)

René van Weeren zei op do, 03/16/2023 - 13:27

Ik heb er nog niet uitgebreid naar gekeken, maar hierbij vast een antwoord op de vragen in de inleiding. 'Doodslagers' kun je hierin algemeen opvatten: een ieder die een ander om het leven brengt. De heer van Groesbeek was immers ook bevoegd tot de rechtsuitoefening in zijn gebied.

Scholdet = beschuldigt

Bart Kersten zei op do, 03/16/2023 - 13:28

Bedankt dat helpt al om het duidelijker te maken!

René van Weeren zei op do, 03/16/2023 - 14:19

Bart, jouw versie kent slechts een aantal punten die ik anders zou transcriberen. Hierbij mijn versie met de wijzigingen gemarkeerd; wat betreft de transcriptie van ij als y of ij bestaat her en der discussie; ik hanteer hierbij dat ik een ij transcribeer als in hedendaagse spelling ook een ij gebruikt wordt, in alle andere gevallen transcribeer ik de ij als een y. De dubbele vv, en w als dubbel vv gebruikkt transcribeer ik als uu. Deze aanpassingen heb ik niet gemarkeerd.

Overigens een tip: meerdere afbeeldingen in een post zijn te plaatsen door een tweede, derde, etc. afbeelding toe te voegen aan een reactie op de eerste post. Ik heb hierbij ook de tweede pagina gevoegd.

Tenslotte: ik zag bij de transcriptie dat scholdet in feite scheldet in de bron is, dus niet: beschuldigt, maar: uitscheldt.

Liste
Der breucken inde Heelickheyden Huemen
Malden ende Beeck van wegen de
Dootslaegers

Alsoo men hoe langer hoe meerder bevint, dat
baldaedigheyt, moetwillicheyt ende ongeregeltheyt
van vele twistgierige menschen dagelijcx toeneemt:
daer door somtyts uuyt cleyne oorsaecken groote
ongelucken ontstaen: ende vele van t leven ter
doot gecomen sijn: Soo ist, dat die Heere
Johan Baron van Groesbeeck, Viscomte d’Aublain
Heer tot Humen, Malden, ende Beeck ende sulcx
ten herten nemende, om alle onheylen soo veel
mogelijck te weeren, ende voor te comen, heeft
noodich ende goet gevonden te beraemen een lijste
waer naer alle die ghene, die nae desen breuck-
hafftich vallen voortaen sich sullen hebben te
reguleren.

Voor eerst die eenen scheldet, offte iniurieert
Sonder reden (als duckwils oorsaack van t ge-
vecht sijnde), sall verbeurt hebben ses daler.
---
Die eenen anderen met een vuyst houdt, off eenig
ander instrument slaet sonder bloeden verbeurt
thien daeler; ende soo daer bloet volcht, vijffthien
daeler
Indien iemant eener quetst, t’sij met rappir,
mes, off eenig ander geweer, zonder lambte, sal
verbeurt hebben dertigh daeler.
Die iemant quetst, soo dat daer door eenig lidt
beschadicht is, off anders lambte daer op volght
verbeurt sestich daeler; ende sal boven dien geho
uden sijn den geledeerden satisfactie te doen.
Soo eener een mes off degen trekt om een
ander te quetsen off uuyteyschen, ende doch geen
bloet en volght, verbeurt twintich daler.
Den aegever des gevechts, soo verre hij ten onrechte
bevonden wordt, sall voor hem, ende sijn tegenpartije
die breucken betalen; off dubbelde breucke
geven.
Soo een gevecht gescheyden; ende door iemants
weder opgehaelt worde, sall oock dubbelt gelden,
naer datter feyt groot offe cleyn sij.
Die notoir ongeluck, offe oock om sijn lijff te
verweeren, yemandt ter doot brochte, die sall
jaer ende dagh uuyt de Heerlickheyden blijven,
ten waere hij sich stelde in handen vande justitie,
om sich te verdedighen.
Soo iemandt vechtenderhandt eener verwondete
dat hij daer aen storve, ende doch met den lijve ont-
quame, die sall in dese Heerlickheden niet comen mogen
binnen den tijt van ses maanden jaren, ende hij hebbe
daer beneffens met de Heer, ende vrunden des ontlijfden
eerst versoent.
Die yemant met voorsat luyrende van vooren off
van achteren ombrochten, sall sonder genade, als een
moordenaer gestrafft worden: ende soo hij met den
---
lijve ontquame, sal men op versouck der vrunden
des ontlijffden, den selven naeschrijven in wat
Heeren Landen hij oock weere, om gestrafft
te worden, als vooren,
Ende op dat niemant hier van ignorantie
hebbe te pretenderen is goet gevonden,
dese bitt billietten over all te laeten
affigeren; voorbeholdens haer well
Ed[ele] d’interpretatie, vermeerderinge,
ofte verminderinghe van desen.
daer nae sig een yder Richte

Bart Kersten zei op do, 03/16/2023 - 14:44

Bedankt voor de verbeteringen!

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.