Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Breda 1608

Het is er eentje waar ik niet veel kan uithalen. Wie helpt en alvast bedankt daarvoor.
WBA Registers allerhande acten 1608 N° 4328 afb. 222/287
Voor Jacobus 
Lauwereijns vander Meersch als speciale procuratie hebben
van Joffr. Elisabeth Vander Branst vutgher ...
............Meester Theodorus Scho..
rechter ende schepen der stadt van Brussel ...
en van  .....der selve stadt als
openbaer notaris ende selve getuijghen opte vii
februarij xvi C zeven tot Brussel gepasseert
... ende wij schepenen getuighen ende horen
lesen hebben ende  .. vuijt crachte als
zelve procuratie inhoudende clausule van
alsulcke cooper voorenschappen .. geloven
verbonden ende verbijndt bij .. alsulcke tween
sester rogge  thaer erfpachten .. ende voorn(oemde)
Elisabeth ... opte selve huisinghe
erve ende haere toebehoorten gestaen ende
geleghen op  .. maerberghe ...
zelve van  ... jegenwoordich in
handen es hebbende  ... 
.......... Adriaen ... Jan
 Adriaen Hereijghers ende Anthonis van Lanschot
tsaemen ende elck .........
en verder....................

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op do, 11/30/2023 - 08:40

Met een aantal hiaten:

 

Voor Jacobus ende ... schepen ...
Lauwereys vander Meersch? als speciale procuratie hebbende
van Joffr. Elisabeth vanvder Brandt wettigher huysvrouwe
heeren ende meesteren  Theodorus Schotten ... mede
rechter ende schepen der stadt van Brussel ...
en van Heymbeke, secretaris.der selve stadt als
openbaer notaris ende sekere getuyghen opte vii
februarij xvi C zeven tot Brussel gepasseert
zijnde, ende wij schepenen gesien ende horen
lesen hebben ende heeft uuyt crachte der-
zelver procuratie inhoudende clausule van
andere cooper warantschappe te geloven
verbonden ende verbyndt bij desen alsulcke tween
sesteren roggen  t'sjaers erfpachten als die voorn.
Elisabeth is heffende opte selve huysinghe
erve ende haere toebehoorten, gestaen ende
geleghen op Aeldyen Maerberghe dye...
zelve van  ... jegenwoordich in
handen is hebbende, sijn bij Gommeren Donus,
Laus huysvrouwe, Adriaen en Be..., Jan
Adriaen Herdyghens ende Anthonis van Lanschot
tsaemen ende elck int perticulier is aen te
verhalen alsulcken commer aentale ende gesach
als nu of naemaels soude moghen comen of geéyst
worden opte gaen eye sij samen comparaten
in de qualiteyt als vooren gecocht hebben, mer
daen? hij ... in vercoopen de goeden heeft
aenbedeelt alle volgende die vestbrieven daervan
zijnde. Actum den 18e February 1608.
en verder....................

Hans Van Landschoot zei op do, 11/30/2023 - 20:45

Geert, bedankt voor de aanvullingen.

Pauwel zei op vr, 12/01/2023 - 19:03

  1.  Voor Jacobs ende Luijcx schepenen etc. quam meestere
  2.  Lauwereijs van der Merchden als speciale procuratie hebbende
  3.  van Joffrouwe Elisabeth van den Brandt wittighe huysvrouwe
  4.  heeren ende meesteren Theodore Schotte licentiaet in de
  5.  rechten ende schepen der stadt van Brussel voor
  6.  C[orneel] van Heijmbeke secretaris derselver stadt als
  7.  openbaer notaris ende sekere getuyghen opten VIIen
  8.  februarii XVIc zeven tot Brussel gepasseert
  9.  zijnde, dye wij schepenen gesien ende hooren
10.  lesen hebben, ende heeft uuyt crachte der-
11.  zelver procuratie, inhoudende clausule van
12.  aen de coopers warantschappe te geloven,
13.  verbonden ende verbyndt bij desen alsulcke twee
14.  sesteren roggen tsiaers erffpachts als die voors.?
15.  Elisabeth is heffende, opte stede, huysinghe
16.  erve ende hare toebehoorte gestaen ende
17.  gelegen op Kleyn Maerberghen, dye Peter Adriaen
18.  Hens van Aerde cum suis jegenwoordich in
19.  handen is hebbende, om bij Gommer Domis,
20.  Faes Huijbrachts, Adriaen de Bever, Jan
21.  Adriaen Hereijghens ende Anthonis van Lanschot
22.  tsamen ende elck in ’t particulier daeraen te
23.  verhalen, alsulcken commer, aentale ende gesach
24.  als nu oft naemaels soude moghen comen oft geëyst
25.  worden, opte goeden, dye sij van den comparant
26.  in de qualiteyt als voore gecocht hebben, mer?
27.  dan? hij deselve? in? vercoopen der goeden heeft
28.  aenbenoempt alle volgende de vestbrieven daervan
29.  zijnde. Actum den XVIIIen februarii 1608.

Niet alles is even duidelijk.

Hans Van Landschoot zei op vr, 12/01/2023 - 19:25

Pauwel, 

ook bedankt voor enkele rechtzettingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.