Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Breda 1511

Beste lezer, 

In mijn zoektocht naar Mechteld van Ghilze nog een fragment dat ik graag zou lezen...

De locatie van de tekst:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/d…

Tweede of derde alinea van boven, afhankelijk hoe je telt. 

Wederom meen ik wel wat namen te kunnen ontcijferen, maar de clou helaas niet. 
Wat ik er van maak:

Dirck Godertz van de Corput en Robbrecht Jan(?) Robbrecht xx zone
xx (schepenen Gilze) qua Mechtelt Adriaens dogter van Ghilse met Michiel
Robbrechtz heur xxman en voogt xx (heeft verkocht) Claeus Goossen 
Waeyenberchs zone een stuck xx landen xxx
buynder xx op xx groot
xxx
xxx Jan (?) Reyers van Ghilze (belender?) xx
xxx
xxx
xxx

Ik zou heel blij zijn om te weten wat er nou staat ...!

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 09/20/2023 - 09:09

Niet van alles helemaal zeker, verbeteringen welkom

Dyrck Godertsz[onde] vand[en] Corput en[de] Robbrecht Pee[r] Robbrecht Waltenszone,
scepene[n[ in Gjilze qua[m] Mechtelt Adriaensdocht[er], van Ghilze, met Wichert
Robbrechtsz[one], hue[re]n witt[ighe] man en[de] voigt etc[etera], heeft v[er]coft Claeus Goossen
Waeijenberchszone een stuck erfs , houden[de] onder heyde en[de] weyde IIII [4]
buynder lutt[el] oft alsoo groot en[de] cleyn als 't gelegen is aen d'Molensthoifs-
broeck suytw[er]t, aen die schouwleije oostw[er]t neve[n] Jan Pee[r]ssz[ones] erve en[de]
westw[er]t neve[n] Pee[r] Reynersz[one] van Ghilze erve met sine[n] weghe dien
dit stuck erfs sculdich is te gebruycken, noortw[er]t ter heyd[en] uut wegainde, te
vrijen com[m]erloos gelijc als dat die voirsc[reven] Mechtelt na doode heurs va-
ders angeerfdeelt was. Gevest, actu[m] ut sup[r]a

Sanne zei op wo, 09/20/2023 - 09:15

Hallo René, 

Nogmaals heel hartelijk dank voor de moeite!
Mij levert het heel veel nieuwe informatie op, dus ik kan weer verder..!

Hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.