Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

BP000402984invnr1701

Beste mensen,

ik ben nieuw op dit forum en ik heb een transcriptieprobleem met bijgaand document dat handelt over mijn familie van den Oever uit Bokhoven. Het vierde woord regel 8; het zesde woord regel 10; het eerste en vierde woord regel 13; de afkorting regel 15; het eerste woord regel 16 kan ik niet lezen/transciberen. Kan iemand mij helpen. Bij voorbaat dank. Ton van den Oever

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/08/2023 - 15:35

Wij schepenen ondergeschreven maken kennelijck,
certificerende mitsdesen, dat voor
ons personelijck is gecompareert Willem
van den Oever en Eymbert van Eyck, soone
en schoonsoon respectivelijck van Huybert
van den Oever, deselve comparanten gemachtight
tot t'geene naervolgen van voorsz.
Huybert van den Oever, eene procuratie
voor schepenen van Boekhoven op
den 2 January dese jaers verleden ende
gepasseert, en uut krachte der
machte haer daerbij soo blijckende
was gegeven ende verleent, hebben
opentlijck bekent ende beleden, dat
Catarina van Gewert, weduwe en uni-
versele erffgenaeme van Jan Netten
Breyers, die tevooren getrout is
geweest met Oecken Otten van den
Oever, aen haeren handen heeft voldaen
en betaelt ingevolge seekeren
accoorde onder haer mondelingh
aengegaen, mede naer teneur en
inhoude van den testamente van den
voorsz. Ocken van den Oever voor den notaris
P. van Oudenhoven en seekere getuygen

Ton van den Oever zei op wo, 02/08/2023 - 18:36

Ik ben zeer blij met deze complete transcriptie en kan nu deze gegevens verwerken in mijn genealogie van ‘Van den Oever, Bokhoven. Dank. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.