Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bouwhof "de Flideren" onder leur

Wil iemand mij helpen door het transcriberen  van bijgaande akte.

Alvast dank.

 

Met vriendelijke groeten, Henk de Kleijn

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 10/17/2020 - 13:42

Een poging:

 

Ick Johan van Brempt nu ter tijt amptman tho Batenbourch, tho Loir ende tho Horsschen, tuge avermyts desen apenen brief dat voir mij ind /
voir gerichts luyden nabescreven comen sint Gijsbert Weda?, Derick Henrick Hoits gebruders ind joffer Haidwich Gent, Marry Gertruyt Koen ind /
xxx Hoits gebruders inde susteren ind hebben gegiet, belijtt ind bekant voir ons ind voir hoir erven dat sij van gueder bekander /
witliker schult schuldich sint Johan die Jeger ind sinen erven dartich golden enckel gulden voir welike dartich gulden voirsz. sij /
jairlix ind alle jair geven ind betalen sollen Johan die Jeger ind sinen erven twe derselver gulden voirsz. mitter horen sementlike /
erve ind guede geheiten den hoff tho Flideren gelegen in den kerspel van Loir int hoge int lege int dyep ind int droge so hij in den /
kerspel voirsz. gelegen is daer die irste taeldach af wesen sal op Sinte Jacops dach dess helligen appostel als men schrift dusent vijff /
hondert ind sestin ind so voirt alle jaer op Sinte Jacops dach voirsz. ind oft saick wer dat die talinge nyet en geschide opten dach /
voirsz. dair ydt voir sij, so mach Johan voirsz. of sine erven peinden of doen peinden mytten amptman in der tijt tho BatenBourch an den voirsz. /
onderpand ind mytten gepeinde pande voirt tho varen als recht is sonder argelist hyer waren myt  mij amptman voirsz. mer ind an als /
gerechts luyden in den kerspel van Loir Gerit van Plees ind Gijsbat dye Best oirkunde de waerhat so heb ick amptman voirsz. mijn segel /
an desen brief gehangen in den jaer ons Heren dusent vijfhondert ind viftin op Sinte Pantholiems dach.

HW Kleijn zei op za, 10/17/2020 - 14:42

Geert, hartelijk dank voor de hulp.

 

Beste  groet,  Henk de Kleijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.