Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Roeloff van Dael 1614 deel 2

Hierbij deel 2. Hier kan ik niet veel van maken.

 

 

. . . .  . . . . . . . . .    . . . . . . .

 

voir de costen van recht tot Bruessel (?) geresen

 

ende . . . boven Van Dael aengewesen  . . . . .

 

verclaerden sche. .    . . .     daer van

 

quijt. . . . .  aende . . . .  den voirn. borgemeesteren, schepenen

 

regeerders ende ingesetenen van Heesch voors.

 

ende voirts . . . . .       . . . . . .

 

. . . . . . .       . . . . . .

 

. . . .  den voirseijde Roeloff van Dael

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/26/2020 - 12:43

lestleden, ende achtien gulden seventhien stuvers
voir de costen van recht tot Bruessel geresen
ende dem voorn. van Dael aengewesen, zoo hij
verclaerden, scheldende alsoo daervan
quijt losch ende vrij den voirn. borgemeesteren, scepenen,
regeerders ende ingesetenen van Heesch voirsz.
ende voirts binnerselven allem andere hier-
van quitantie mit recht behoevende, gelovende
alsoo die voorsz. Roewloff van Dael super  omnia
et habenda ratam et indempnem servare, zoo van den
voorsz. penningen als van geloeffte in
zeeckere contra obligatie gedaen
ende notante tegens Janne Swartkens,
borger der stadt Grave, onder denwelcken de
voirsz contra obligaties berusten, in
kennisse etc. Gegeven den iersten
Decembris anno 1614.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.