Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Roeloff van Dael 1614 deel 1

Kan iemand mij helpen bij de transcriptie? Deel 2 volgt zo (daar heb ik de meeste moeite mee).

 

Ik las de volgende tekst:

 

Wij Monicx et Weremondt schepenen inne

sHertogenbosch doen condt eenen yegelijcken

dat op heden datum deses voir ons personelijck

verschenen ende gecompareert geweest

Roeloff van Dael geboirtich van Grave

ende tegenwordich woonig binnen desselve verseijde (?) stadt

ende heeft deselve oipentelijck beleden ende bekendt

dat Jan Durcxen (?), schepen ende Peeter

Heymericx, secretaris des dorps van Heesch (?)

vanwege de borgemeesteren, schepenen en regeerders

ende gemeijne ingesetenen van Heesch voors, aen

sijn handen (?) wel ende wittech voldain ende

betaelt hebben de somme van vier hondert

drye ende tachentich gulden achtien stuvers

. . .. .  . . . . .   seeckere dommiste (?) van

pond van Brabant van date den vierde (?) september

ano XVC negenenegentich (?) . . . . .   het

capitael  . . . . .  zelve dommiste (?)  .. . .  rt

mit noch . . . . .    . . . . . ..

. . . . . . . . . . . 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/26/2020 - 12:42

Wij, Monicx et Weremondt, schepenen inne
Shertogenbossche, doen condt eenen yegelijcijken,
dat op heden, datum deses, voor ons personelijck
verschenen ende gecompareert is geweest
Roeloff van Dael, geboirtich van Grave
ende tegenwoordich woonende binnen desen voorsz. stadt,
ende heeft deselve oipentlijcke beleden ende bekendt
dat Jan Diercxz, scepene ende Pieter
Heynnericxs, secretaris des dorps van Heesch,
vanwege de borgemeesteren, scepenen ende regeerders
ende gemeyne ingesetenten van Heesch voirsz. aen
zijn handen wel ende wittelijck voldaen ende
betaelt heeft de somme van eenhondert
drye ende tachtentich gulden achtien stuvers,
breeder begrepen in zeeckere vonnisse van den
Raid van Brabant van date den vierde Septembris
anno 1599, wesende het
capitael in denzelve vonnisse geroert
mit noch sessendetwintich gulden voir twee
jaeren intressen vervallen up Sinten Huybrechts

Eric vD zei op do, 08/27/2020 - 20:52

Beste Geert, dank je wel voor je hulp. Top!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.