Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Lucia van den Leemputte 1613 deel 2

Bijgaand deel 2 van de akte

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/25/2020 - 13:41

sessendetwintich gulden op het dorp van Sambeeck
in den lande van Cuyck, ende d'andere van twtintich
gulden op het dorp van Cuyck, d'welcke
Roeloff van Dael henen constituante respective
behoudt vader ende grootvader tegenwoordich
inne tochten* is besittende, den coopers daer-
inne te goeden ende te eren ende hen constituante
daervan te ontgoeden ende te onterven mit
brieven ofte anderssins, zoo naer costuyme
van den lande behoirt te geschieden, mit alle
geloeften ende renunciatie daertoe gerequireert,
onder obligatie van henne constituante voirsz.
persoene ende goedere, present ende toecomende,
ende voirts generaelijck ende specialijck etc.,
gelovende oversulcx die voirsz. constituante
mitte mombaire joffrouwe Lucie voirn. super
omnia et habenda rathet indempnes seruarue.
In kennisse etc. Gegeve den 12en
Augusty anno 1613.

* tochten: vruchtgebruik

Eric vD zei op wo, 08/26/2020 - 11:11

Dank je wel Geert.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.