Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Lucia van den Leemputte 1613 deel 1

Kan iemand mij helpen met de transcriptie van deze akte? deel 2 volgt hierna.

 

Wij  . . . . .     schepen inne

sHertogenbossche doen condt . . . . .

dat op huijden dato deses voir ons perso. .

verschenen ende gecompareert sijn geweest

eerentachtbare (?) ende . . . .   . .... Juffroue

Lucia van den Leemput weduwe wijlen Aerts

van Dael, soo voir haer selve alsmede inde

naeme ende haer midts dese fort ende sterck 

maeckend voir haere onmundige kinderen bij

wijlen den . . .   Arnden geprocreert ende

Mr. Marten de Weremondt Licentiaet inde

rechten als wittich man ende mombair van

juffrouw Elisabeth van Dael sijne huijsvrouwe

dochter Lucie ende wijlen Aerdts van Dael

voirn cum tutore dicte (?) Lucia ende

hebben deselve . . .     . . . . . .    ende

machtich gemaeckt Aerdt van Boechholt en

Jooshen vande Velde woonend binnen (?)

der stadt Grave . . . .

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/25/2020 - 13:40

Wij, Ghestel et Oliviers, scepenen inne
s'Hertogenboscche, doen condt eenen yegelijcken
dat op huyden date deses voir ons personelijck
verschenen ende gecompareert zijn geweest
d'eerentachtbaere ende zeer discrete joffrouwe
Lucia van den Leemput, weduwe wijlen Arnts
van Dael, zoo voir haer zelve, alsmede in de
naeme voir haere ommundighe kyndere, bij
wijlen den voorn. Arnden geprocreert, ende
mr. Marten de Weremondt, licentiaet in den
rechten, als wittich man ende mombair van
joffrouwe Elizabeth van Dael, zijne huysfrouwe,
dochteer Lucie ende wijlen Arndts van Dael
voirn. cum tutore dicte Lucia, ende
hebben deselve wittelijcke geconstitueert ende
machtich gemaeckt Arndt van Boeckholt tot Lith ende
Joosten van den Velde, woonende binnen der
stadt Grave, beyde absente als presente,
geven ende verleenen denzelven t'samentlijck
ende elcken van hen int besondere van volcome, absolute
macht, aucthoriteyt ende speciael beveel
om in naemen ende vanwege van hen constituante
in der voirsz. qualiteyt te cederen ende te transportere
allen het recht, actie en toeseggen dat hen ende
den voirsz. ommunidgen eenichssins is competerende
in ende tot twee diversche renthen, d'een van

 

Eric vD zei op wo, 08/26/2020 - 11:10

Hartelijk dank Geert voor je hulp

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.