Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche protocollen deel 3 (Johan van Dael)

Kan iemand helpen om pagina 3 van deze akte te transcriberen? 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 08/26/2021 - 12:47

Met excuses voor het Latijn.

 

en aengecommen in eene huysinge, erve, hoff
ende erffenisse daeraenliggende, gestaen ende
gelegen onder de prochie van Vucht Sinte Peeters,
soo hij verclaerde, van denselven Anthony van
Kessel ende suppt. et effestucando, gelovende
de voorsz. Johan van Dael, vercoopere super
omniaet hna. waram. omnes alias
obligattio nemet impertitionem deponere,
uutgenomen eenen chijns van twaelff gulden
aen Capelle tot Weelde, ende ontrent sess
vaten roggen aen een onbekenden uut de geheele
hoeve tot Weelde, ende voorts de grontchijnsen
uut de voorsz. hoeffven ende landerijen respective
jaerlix van te voorens ende van rechtswegen
te vergelden staende ut det ... fatissacere,
met conditie inne desen toegedaen, dat de voorsz.
vercoopere desen chijns van dertich gulden
tot allen tijden sall mogen lossen ende quijten
teffens ende ten eenenmaele metter somme van
sesshondert gulden twintich stuvers voor den
gulden gerekent, off de werde daervoor in
anderen goede persmissie gelde ten tijd van
afflossinge bij generalen placcart des hoofd
van Brabant gepermitteert, et cum ressumari
et arrest adys etc., behoudelick nochtans dat men
dusdanigen loss een halff jaer van tevoorens
wittelcik sall moeten kennelic geven ende opseggen.
Testes Donckers ende Zoerendoncq, datum den
thienden dach van Januario anno 1626.

An zei op ma, 08/30/2021 - 22:33

Twee kleine verbeteringen Latijn

super omnia et habenda warandiam omnes alias obligationem et impetitionem depenore

 

et cum censu anni et arrestadiis etc.

 

m vr gr

 

An

 

 

Eric van Daal zei op wo, 09/15/2021 - 21:14

Door omstandigheden een alte reactie, maar alsnog: hartelijk dank Geert Ouweneel en An voor jullie hulp. Top!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.