Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche protocollen 1688

Bijgaand een tekst m.b.t. mijn voorvader Thomas van [de] Boom en een bedrag van 200 carolus gulden in Den Bosch in 1688. Wie lukt het om hier een transcriptie van te maken?

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/17/2020 - 12:32

Sr. Thomas van den Boom, inwoonende
borger alhier promisit super
omnia et habenda de heer Daem Blanckendael,
commis ter recherge mede woonende
alhier, de somme van twee hondert
carolus gulden tot 20 tstuck stuyvers goet
permissie gelt elcke gulden gereeckent
mitten interest tegens vier
ten hondert van heden over een
jaere te voldoen ende te betaelen,
ende binnen dese stadt vrij ut
supra vermits d'oprechtte deughde-
lijckheyt, deser schult is spruytende
van goede en welgetelde penningen bij de
voors. gelovere uyt handen van
voors. Daem Blankendael gehadt
ende ontfangen gelijck hij gelovere
dat verclaerde ende bekende mits
desen ende ofte het gebeurde dat de
voors. somme ten voors. dage niet
en wierde gerechtueert, soo
gelooft deselve alnoch op
[hier stopt de tekst van de akte]

In de marge staat:
Nicolaas de Blankendael, oud-schepen en raad
deser stad, heeft opentlijk bekent en beleden dat Hermanis
Gromme als cooper der huusinge van Den Boom,
het capitaal van twee hondert gulden in de nevenstaande
gelofte vermelt met den agterstalligen interest vandien
aan sijnen handen heeft voldaan en betaalt, contenterende diens
volgens in de cassatie deses, datum den
agtienden Jannuary seventien hondert veertig.
N.D. Blankendael
L.H.St. van 's Gravesande
Mij present A. v. ...

 

Louis v. V. zei op ma, 08/17/2020 - 12:48

Bedankt voor de transcriptie Geert.

De tekst blijkt op de volgende blz verder te gaan (dit staat niet duidelijk aangegeven op de website van het archief van Den Bosch). Bij de vorige actes had ik er erg in, maar bij deze had ik het over hoofd gezien. In bijlage het vervolg (de tekst tot aan de handtekeningen).

Geert Ouweneel zei op ma, 08/17/2020 - 13:03

verbant als voire daervan interest
te geven als voor tot de effectuele
afflossinge toe. Testes ut infra,
datum den elffde December sestien-
hondert negen ende negentich.
de quitantie van de  40e penning den 10-e voorsz. al;s
in margine gebleecken was, C. van Lerchen?
R. va. Lobell
De Caron
Mij present J. Mattenburch

Louis v. V. zei op ma, 08/17/2020 - 13:10

Wederom hartelijk dank Geert.

Ik zag trouwens dat mijn omschrijving onjuist was, de acte komt uit 1699 en niet uit 1688 (het inventarisnummer van deze acte is 1688).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.