Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bosch protocol 1185 8V

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het vertalen van de bijgevoegde akte uit het Bosch protocol 1185 met folionummer 8V?

Reacties (23)

Pauwel zei op wo, 11/30/2022 - 15:22

Onderaan op fol. 10r wordt een datum genoemd: 27 januari 1407.

Pauwel zei op do, 12/01/2022 - 02:07

[1]  Ghiselbertus? van den Broecke filius quondam Johannis van den Broecke duos modios siliginis hereditarie
          pactionis mensure de Oerle de
hereditaria pactione quinque modiorum siliginis dicte mensure, quam pactionem quinque modiorum siliginis
          Henricus de Vessem
filius quondam Johannis Mar[...]en soen solvere promiserat Ghiselberto? predicto, hereditarie Purificationis et
           in Oerle
tradendos ex medietate mansi qui fuerat Henrici van den Spiker siti in parrochia de Knechsel, ut
[5]  dicebat, hereditarie supportavit Arnoldo filio Henrici quondam de Vessem predicti, promittens super omnia
          ratam servare
et obligationem ex parte sui deponere. Testes [...] et Heijme, datum in crastino Purificationis.

Ik kijk er nog verder naar.

Pauwel zei op do, 12/01/2022 - 18:21

r. 6 ... Testes Rover et Heijme, datum in crastino Purificationis. 

in crastino Purificationis is de dag na Maria Lichtmis, d.i. 3 februari.

Dirk Rover en Jan Heijm waren schepenen in het jaar 1406/1407.

Ik kom dus tot de volgende datum: 3 februari 1407.

 

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/schepenen%20(1230-1629)/123…;

1406

Ywan Stierken
Dirk Rover
Jacob van den Wiel
Arnoud Stamelart van Uden i.p.v. Goes
Gillis Coptiten
Jan Heijm
Jacob Goes
Peter van Best

Pauwel zei op do, 12/01/2022 - 22:53

Mijn eindbod.

3 februari 1407

[1]  Ghisbertus van den Broeke filius quondam Johannis van den Broeke duos modios siliginis
                    hereditarie pactionis mensure de Oerle de
[2]  hereditaria pactione quinque modiorum siliginis dicte mensure quam pactionem quinque modiorum
                    siliginis Henricus de Vessem
[3]  filius quondam Johannis Marien soen solvere promiserat Ghijsberto predicto hereditarie
                    Purificationis et in Oerle
[4]  tradendam ex medietate mansi qui fuerat Henrici van den Spiker siti in parrochia de Knechsel, ut
[5]  dicebat, hereditarie supportavit Arnoldo filio Henrici quondam de Vessem predicti, promittens
                    super omnia ratam servare
[6]  et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Heijme, datum in crastino Purificationis.

Pauwel zei op do, 12/01/2022 - 23:52

met dank aan de auteurs van Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding

JW Merkx zei op vr, 12/02/2022 - 19:16

Dank je wel Pauwel! Ik kom tot de onderstaande vertaling. Zou je deze willen controleren/verbeteren?

 

[1] Gijsbert van den Broeke zoon wijlen Jan van den Broeke heeft twee mud rogge erfpacht naar de maat van Oerle
[2] ontvangen van een erfpacht van vijf mud rogge van genoemde maat, welke pacht van vijf mud rogge Henrick van Vessem
[3] zoon van wijlen Jan Marcensoen (volgens ficher Smulders) belooft te voldoen aan genoemde Gijsbert op Lichtmis en in Oerle
[4] over te geven uit de helft van een hoeve die geweest was van Henrick van den Spiker gelegen in de parochie van Knechsel, zoals
[5] hij zei, erfelijk overgedragen aan Art zoon van wijlen genoemde Henrick van Vessem, en belovend met alles wat hij heeft van waarde te houden
[6] en verplichting van zijn kant af te doen. Getuigen Dirk Rover en Jan Heijm, datum dag na Maria Lichtmis (3 februari 1407).
 

Pauwel zei op za, 12/03/2022 - 14:37

Ik kijk ernaar.

Pauwel zei op ma, 12/05/2022 - 15:29

OVERDRACHT

[1] Gijsbert van den Broeke, zoon wijlen Jan van den Broeke, heeft twee mud rogge erfpacht naar de maat van Oerle  

[2] van een erfpacht van vijf mud rogge van genoemde maat, welke pacht van vijf mud rogge Henrick van Vessem,

[3] zoon van wijlen Jan Marcensoen beloofd had te voldoen aan genoemde Gijsbert, op Lichtmis en in Oerle

[4] over te geven, uit de helft van een hoeve die geweest was van Henrick van den Spiker, gelegen in de parochie van Knechsel, zoals

[5] hij zei, erfelijk overgedragen aan Art (of: Aert), zoon van wijlen genoemde  Henrick van Vessem, belovend met alles (wat hij heeft of hebben zal) (de overdracht) van waarde te houden

[6] en verplichting van zijn kant af te doen. Getuigen Dirk Rover en Jan Heijm, datum dag na Maria Lichtmis (3 februari 1407).

 

Je hebt het op zich goed vertaald, lijkt mij. 'Ontvangen' in r. 2 staat er niet, ik zou het weglaten. Bedoeld is m.i. dat de twee mud rogge erfpacht deel uitmaken van een oorspronkelijke erfpacht van vijf mud rogge. 'Promiserat' in r. 3 is v.v.t., dus 'beloofd had'. In r. 5 vul je 'en' (belovend) aan, maar dat lijkt me niet nodig; eventueel 'daarbij belovend' zou kunnen (promittens hoort bij supportavit). Bij 'ratam servare' kun je als lijd. vw. 'de overdracht' aanvullen.

JW Merkx zei op ma, 12/05/2022 - 17:04

Bedankt Pauwel!

Pauwel zei op ma, 12/05/2022 - 17:55

Wat r. 3 'Marcensoen' betreft, wie ben ik dat ik de grote Ferdinand Smulders zou mogen corrigeren? Anderzijds lukte het mij echter niet om in de vierde letter een -c- te lezen in de vorm zoals die in de rest van de tekst voorkomt. Marcen, Marcen soon, Marcen soen, het levert allemaal, via Google althans, geen parallelplaatsen op. Ook mijn Mariensoen laat zich niet 100 % zeker lezen, laat dat duidelijk zijn, al kom ik, alweer via Google, daarvoor wél enige parallellen tegen. Misschien ziet iemand anders de oplossing.

JW Merkx zei op wo, 12/07/2022 - 00:28

Dag Pauwel, ik vermoed dat deze Jan Marcensoen (van Vessem) dezelfde is als Jan zoon van wijlen Marselis van Vessem uit Eersel (vlak bij Knechsel/Knegsel) uit de akte van het Bosch Protocol 1175 folionummer 219 (zie bijlage). Deze is zeer moeilijk leesbaar, maar kan je hier nog iets van maken?

Pauwel zei op do, 12/08/2022 - 10:59

Ik kijk ernaar.

Pauwel zei op ma, 12/12/2022 - 23:26

r. 1 ... Johanni filio quondam Mercelii de Vessem ... 
r. 2 ... sit[...] in parrochia de Eersel ... 
r. 3 promittens warandiam et aliam obligationem deponere, promisit insuper sufficientem facere. Testes x et x, datum supra.

[wordt vervolgd]

Pauwel zei op di, 12/13/2022 - 11:16

r. 1 Theodericus dictus [...] de Eersel hereditarie vendidit Johanni filio quondam Mercelii de Vessem hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie [...] 

r. 2 et in Buscoducis tradendum ex pecia prati? dicti [...] sita in parrochia de Eersel

Pauwel zei op di, 12/13/2022 - 22:59

datum: begin maart 1370 (vgl. fol. 219v, waar 7 maart wordt genoemd).

schepenen van het jaar 1369/1370:

Rudolf Roesmont
Wolfert van Griessen
Gerard van Vladeracken
Jan van Straten
Simon de Mirabello
Jan van Erp

JW Merkx zei op wo, 12/14/2022 - 00:27

Bedankt Pauwel!

Ik kom tot de volgende vertaling:

1. Dirck genoemd Vrient van Eersel heeft erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Marselis van Vessem voor een erfcijns van 40 schellingen geld erfelijk te voldoen met ...
2. en in Den Bosch te leveren voor een stuk beemd genoemd ... gelegen in de parochie van Eersel ...
3. belovende vrijwaring te bieden en andere verplichting af te doen, belooft bovendien af te doen. Getuigen x en x, datum als boven (begin maart 1370).
 

Is dit correct?

Pauwel zei op vr, 12/16/2022 - 22:08

1. Theodericus dictus [...] de Eersel hereditarie vendidit Johanni filio quondam Mercelii de Vessem hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie [...] 

2. et in Buscoducis tradendum ex pecia prati? dicti [...] sita in parrochia de Eersel inter? hereditatem Johannis dicti […] ex uno? et inter? hereditatem? [...]

3. promittens warandiam et aliam obligationem deponere, promisit insuper sufficientem facere. Testes Straten? et Luce?, datum supra.

1. Dirck genoemd Vrient van Eersel heeft erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Marselis van Vessem voor een erfcijns van 40 schellingen geld erfelijk te voldoen met ...

2. en in Den Bosch te leveren voor een stuk beemd genoemd ... gelegen in de parochie van Eersel ...

3. belovende vrijwaring te bieden en andere verplichting af te doen, belooft bovendien af te doen. Getuigen x en x, datum als boven (begin maart 1370).

 

r. 1 'Vrient' haal ik er niet uit, komt de naam elders voor? Wat verkocht wordt is de erfcijns van 40 schellingen, vertaal dus niet 'voor een erfcijns' maar 'een erfcijns' zonder meer (als l.vw.). Niet 'erfelijk te voldoen met ...' maar 'erfelijk te voldoen op ...' (erachter moet de datum volgen). Vgl. Van Synghel c.s. teksten 4-6. 

r. 2 'voor een stuk beemd', let op dat je dit niet neemt bij 'in Den Bosch te leveren'. 'ex pecia prati' hoort bij 'censum XL solidorum', "een cijns uit een stuk beemd'.

r. 3. 'belovende' i.d.d., of: 'met de belofte om'. Promisit insuper sufficientem facere = hij heeft bovendien beloofd (het goed) deugdelijk te houden.
Vgl. ook https://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/bruijn,%20m.w.j.%20de/x03….
Ik lees als naam van de tweede getuige Luce = (zoon) van Lucas. Enkele pagina's terug wordt als getuige genoemd Johannes Luce; mogelijk betreft dit schepen Van Erp, die dan voluit Jan Lucasz. van Erp zou heten.

 

JW Merkx zei op vr, 12/16/2022 - 22:55

Dank je wel Pauwel! ‘Vrient’ heb ik uit het fichier Smulders

Pauwel zei op za, 12/17/2022 - 12:20

Ik vind zojuist de transcriptie van Ketelaars. Had je die al tot je beschikking?

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=undefined-1&i…
Pagina 78/376

Ik weet niet wat de toevoegingen met (dg: ...) betekenen.

1175 f. 219r. scan 1175_219-R.
Geen data op deze bladzijde.

BP 1175 f 219r 01 ±do 07-03-1370.
Theodericus gnd Vrient van Eersel verkocht aan Johannes zvw Marcelius
van Vessem een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus in
Den Bosch te betalen, gaande uit een stuk beemd in Eersel, tussen
Johannes gnd Vrient enerzijds en de gemeint anderzijds.
Theodericus dictus Vrient de Eersel hereditarie vendidit Johanni
filio quondam Marcelii de Vessem hereditarium censum XL solidorum
monete solvendum hereditarie Marti[ni] et in Busco tradendum ex
pecia prati dicti venditoris (dg: int) sita in parochia de Eersel
inter hereditatem (dg: herditatem) Johannis dicti Vrient ex uno et
inter (dg: h) communitatem promittens warandiam et aliam
obligationem deponere (dg: excepis censu domini ducis) promisit
insuper sufficientem facere. Testes Straten et Luce datum supra.

JW Merkx zei op ma, 12/19/2022 - 10:11

Dank je wel Pauwel! :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.