Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bosch protocol 1181-55V

Kan iemand mij aub helpen met het vertalen van de bijgevoegde akte uit het Bosch protocol 1181 met folionummer 55V?

Reacties (16)

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 15:20

even een beginnetje

Otto relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore terciam partem annue et hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis quam paccionem

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 15:42

Johannes

quondam de Hemde filius Elizabete relicte quondam Everardi van den Kerchove solvendam […] hereditarie ad Buscumducis tradendam et deliberandam ex medietate

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 16:03

quondam  de Hemde filius quondam Elizabete relicte quondam Everardi van den Kerchove solvendam […] hereditarie ad Buscumducis tradendam et deliberandam ex medietate

quitandam hereditatum que fuerant dicte quondam Elizabete sitarum in Magno Lyemde in parrochia de Bucstel scilicet ex medietate cuiusdam pecie terre

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 16:14

quarundam hereditatum que fuerant dicte quondam Elizabete sitarum in Magno Lyemde in parrochia de Bucstel scilicet ex medietate cuiusdam pecie terre

dicte die Boucht site ibidem iuxta tyliam atque ex medietate pecie terre dicte communiter dat Waterlaet necnon ex medietate pecie terre dicte dat Vlas-

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 17:05

lant atque ex medietate pecie terre dicte die Weijstacker insuper ex medietate pecie terre dicte communiter Henrics stucsken atque ex

medietate cuiusdam prati siti versus molendinum aquatile dictum te Casterle quem terciam partem antedicte hereditarie paccionis dicte Ott[…] relicta […] Will[…] Kepken de Millekam

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 18:21

medietate cuiusdam prati siti versus molendinum aquatile dictum te Casterle quem terciam partem antedicte hereditarie paccionis dicte Otto relicta erga Willelmum Kepken de Millekam

maritum et tutorem Ermgardis sue uxoris filie quondam Boudewini van den Water antea? acquisierat prout in litteris atque unam

aliam terciam partem que pronominate Otte de morte antedicti quondam Johannis de Lyemde

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 18:59

[…] antedicte Otto iure successionis hereditarie est advoluta in dicta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure ut dicebat hereditarie  

Pauwel zei op di, 06/14/2022 - 19:58

vendidit Arnoldo filio quondam Goeswini Otten de Zelichem et Joh[…] Boudens […] van den Water cum litteris et aliis quas habebat mencionem de premissis facientibus et iure promitt[…] cum tutore

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Vlederacken. Datum sabbato post Letare.

(Ik kijk er nog verder naar.)

Jan-Willem zei op di, 06/14/2022 - 22:59

Dank je wel Pauwel!

Pauwel zei op wo, 06/15/2022 - 20:42

Otto relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore terciam partem annue et hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis, quam paccionem Johannes

quondam de Lyemde filius quondam Elizabete relicte quondam Everardi van den Kerchove, solvendam habuit hereditarie Pasche et ad Buscumducis tradendam et deliberandam, ex medietate

quarundam hereditatum, que fuerant dicte quondam Elizabete, sitarum in Magno Lyemde in parrochia de Bucstel, scilicet ex medietate cuiusdam pecie terre

dicte die Boucht site ibidem iuxta tyliam atque ex medietate pecie terre dicte communiter dat Waterlaet necnon ex medietate pecie terre dicte dat Vlas-

lant atque ex medietate pecie terre dicte die Weijstacker insuper ex medietate pecie terre dicte communiter Henrics stucsken atque ex

medietate cuiusdam prati siti versus molendinum aquatile dictum te Casterle, quem terciam partem antedicte hereditarie paccionis dicta Otta relicta erga Willelmum [ex corr.] Kepken de Nuwelant,

maritum et tutorem legitimus [lees: legitimum] Ermgardis sue uxoris, filie quondam Boudewini van den Water […] acquisierat prout in litteris, atque unam

aliam terciam partem, que pronominate Otte de morte antedicti quondam Johannis de Lyemde

avonculi olim antedicte Otte iure successionis hereditarie est advoluta in dicta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure ut dicebat, hereditarie   

vendidit Arnoldo filio quondam Goeswini Otten de Zelichel cum litteris et aliis quas habebat mencionem de premissis facientibus et iure, promittens cum tutore

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Vlederacken. Datum sabbato post Letare.

Jan-Willem zei op vr, 06/17/2022 - 10:33

Geweldig Pauwel! Ik heb de tekst proberen te vertalen naar het nederlands en kom tot onderstaande. Zou je deze willen controleren/verbeteren?

 

Otteke, weduwe van wijlen Dirck Kepken, met voogd, heeft een derde deel van een erfpacht van jaarlijks twee mud rogge Bosche maat, welke pacht wijlen Jan van Lyemde zoon van wijlen Liesbeth dochter van Evert van den Kerchove, erfelijk te voldoen en te leveren met Pasen en in Den Bosch en weloverwogen, de helft van sommige erfelijke goederen van genoemde wijlen Liesbeth, gelegen in Groter Liempde in de parochie van Boxtel, de helft van een bepaald stuk grond, genoemd die Boucht gelegen aldaar ... alsmede de helft van een stuk grond, algemeen genoemd dat Waterlaet, en de helft van een stuk grond genoemd dat Vlaslant, alsmede de helft van een stuk grond, genoemd die Weijstacker en bovendien de helft van een stuk grond, algemeen genoemd Henrics stucsken, alsmede de heflt van een bepaalde ... gelegen naast de watermolen, genoemd te Casterle, en een derde deel van een erfpacht van genoemde Otteke weduwe van Willem Kepken van Nuwelant, als wettelijke man en voogd van Ermgard zijn vrouw, dochterr van wijlen Boudewijn van den Water verworven zoals aangegeven in (schepen)brieven, alsmede een ander derde deel, welke ... Otteke ...van genoemde wijlen Jan van Lyemde, oom van genoemde Otteke, met erfelijk succcessie recht aangekomen voor genoemde erfelijke pacht van twee mud rogge van genoemde maat, zoals zij zei, erfelijk verkocht aan Aert zoon van wijlen Goeswini Otten de van Zelichel met (schepen)brieven en welke andere hij had genoemd in voorgande zaken en rechten, belovend met voogd met alles wat zij heeft van waarde te houden en verplichtingen en aanspraak af te doen.
Getuigen Ghemert en Vlederacken. Datum zondag na Allerheiligen (5 november 1397).

Pauwel zei op vr, 06/17/2022 - 17:04

Ik kijk er z.s.m. naar.

Pauwel zei op za, 06/18/2022 - 14:39

Otto, relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore, terciam partem annue et hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis, quam paccionem Johannes quondam de Lyemde, filius quondam Elizabete, relicte quondam Everardi van den Kerchove, solvendam habuit hereditarie Pasche et ad Buscumducis tradendam et deliberandam, ex medietate quarundam hereditatum, que fuerant dicte quondam Elizabete, sitarum in Magno Lyemde in parrochia de Bucstel, scilicet ex medietate cuiusdam pecie terre dicte die Boucht, site ibidem iuxta tyliam, atque ex medietate pecie terre dicte communiter dat Waterlaet, necnon ex medietate pecie terre dicte dat Vlaslant, atque ex medietate pecie terre dicte die Weijstacker, insuper ex medietate pecie terre dicte communiter Henrics stucsken atque ex medietate cuiusdam prati siti versus molendinum aquatile dictum te Casterle, quam terciam partem antedicte hereditarie paccionis dicta Otta relicta erga Willelmum [ex corr.] Kepken de Nuwelant, maritum et tutorem legitimus [lees: legitimum] Ermgardis sue uxoris, filie quondam Boudewini van den Water, [onleesbaar] acquisierat prout in litteris, atque unam aliam terciam partem, que pronominate Otte de morte antedicti quondam Johannis de Lyemde, avonculi olim antedicte Otte, iure successionis hereditarie est advoluta in dicta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure, ut dicebat, hereditarie vendidit Arnoldo, filio quondam Goeswini Otten de Zelichel, cum litteris et aliis quas habebat mencionem de premissis facientibus et iure, promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Vlederacken. Datum sabbato post Letare.

Otteke, weduwe van wijlen Dirck Kepken, met voogd, heeft een derde deel van een jaarlijkse erfpacht van twee mud rogge Bossche maat, welke pacht wijlen Jan van Lyemde, zoon van wijlen Liesbeth, weduwe van wijlen Evert van den Kerchove, in bezit heeft gehad, erfelijk te voldoen met Pasen en in Den Bosch over te geven en te leveren, uit de helft van zekere/bepaalde erfgoederen die (in het bezit) geweest waren van genoemde wijlen Liesbeth, gelegen in Groter Liempde in de parochie van Boxtel, namelijk uit de helft van een bepaald/zeker stuk grond/land genaamd die Boucht, gelegen in dezelfde plaats naast de linde, alsmede/en uit de helft van een stuk grond algemeen/gewoonlijk dat Waterlaet genoemd, en ook uit de helft van een stuk grond genoemd dat Vlaslant, alsmede uit de helft van een stuk grond genoemd die Weijstacker (en) bovendien uit de helft van een stuk grond algemeen genoemd Henrics stucsken, alsmede uit de helft van een zekere beemd/weide gelegen tegenover de watermolen genoemd te Casterle, welk derde deel van de voornoemde erfpacht de genoemde weduwe Otteke van Willem Kepken van Nuwelant, wettige man en voogd van Ermgard, zijn vrouw, dochter van wijlen Boudewijn van den Water, [eerder/tevoren?] verworven had zoals aangegeven in de (schepen)brieven/zoals  in de (schepen)akten, alsmede een ander /en nog een derde deel, dat de voornoemde Otteke door de dood van voornoemde wijlen Jan van Lyemde, oom van voornoemde Otteke, lang geleden met/krachtens het recht van erfelijke successie is aangekomen in de genoemde erfpacht van twee mud rogge van genoemde maat, zoals zij zei, erfelijk verkocht aan Aert, zoon van wijlen Goeswinus Otten van Zelichel, met de (schepen)brieven en andere (akten), die zij bezat, melding makend van de voorafgaande (zaken), en (met) recht, belovend met voogd met alles (wat zij heeft) (de verkoop) van waarde te houden en verplichting van haar kant af te doen.
Getuigen Ghemert en Vlederacken. Datum zaterdag na (zondag) Letare.

Ik lees de naam van de handelende persoon in deze akte als Otto, waar je Otta zou verwachten; Otta haal ik er echter niet uit. Ik heb in de Latijnse tekst een eerdere fout van mij hersteld. Het woord voor ‘acquisierat’ kan ik niet lezen.

Wat de datum betreft, ik heb het idee dat we al in 1398 zitten. Op fol. 40r in r. 12 lees ik Datum in vigilia Nativitatis Domini anno XCVII (kerstavond ’97), en even verderop, op fol. 43r in r. 14/15, lees ik Anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo (1398) (scan 81 resp. 87). Zondag Letare is de vierde zondag van de vasten. In 1398 viel Letare op 17 maart, de zaterdag (sabbatum) daarna is dan 23 maart.
Cf. http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/grotefend.htm, > Rechner > Bewegliche Feiertage und benamste Sonntage.

Jan-Willem zei op za, 06/18/2022 - 16:49

Dank je wel Pauwel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.