Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bonboek sevenhuisen Leiden

Beste,

 

Ik zou graag willen weten wat in de bijlage staat. Het betreft een deel uit een bonboek van Leiden. Ik heb inmiddels wel begrepen dat in de bonboeken percelen land en hypotheken ed geregistreerd staan. Het zou fijn zijn als iemand de tekst kan lezen.

 

Hartelijke groet,

Marleen 

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 09/02/2020 - 11:54

Vierschare gelevert den 30.5.1674
Op den 3 Juny anno 1723 is alhier overgelevert een extract uyt de testamentarie dispositie van Johannes Steen, mr. schoenmaker
ende d'eerbare Cornelia Jeroensdochter van Roon, gepasseert voor den notaris Cornelis de Haes en seeckere getuygen binnen Leyden
in dato den 25 Mey anno 1664, waerbij blijckt dat de voorn. Johannes van Steen tot sijn enige erfgenaem geinstitueert de voorn.
Cornelia Jeroensdochter van Roon, die bij den voorsz. dipositie tot haer erffgenamen geinstitueert Aeffie Willems van Duyckenburgh,
gewonnen bij Willem Willemsz van Duyckenburgh.
Is volgens de selffde qualiteyt als int 9 register folio 333 breeder staet ge-extendeert vercoft aen Dirckie Bras weduwe van
Joost Essevelt vrij om 140 gulden gereet gelt.
Is bij Jan Bras enige erffgenaem van sijn dochter Dirckie Bras weduwe Joost Essenvelt vercoft aen Adrianus Bernard vrij
om 160 gulden gereet gelt.

marleen zei op wo, 09/02/2020 - 13:17

Heel erg bedankt Geert! Heb jij er misschien ook enig idee van hoe de namen Joost van Esseveld en zijn weduwe Dirckje Bras in verhouding staan tot dit perceel? Is dirckje eerst koper voor 140 gulden en later verkoper voor 160 gulden? 

Marleen zei op wo, 09/02/2020 - 13:56

Ik heb nu nog een stuk tekst gevonden. Uit een ander bonboek. Kan niet helemaal goed zien op welke regel de tekst van die notitie begint. Het gaat in ieder geval om het deel van Joost van Esseveld en Dirckje Bras. Zou jij of iemand anders ook deze kunnen vertalen?

 

Hartelijk dank!

Geert Ouweneel zei op wo, 09/02/2020 - 14:38

Is bij Anthony en Cornelia Glimmer, wedue van Abraham Brouwouw, beyde kinderen en erffgenamen van
Isaac Glimmer, vercoft aen Joost van Essevelt, belast met een grontrente van 4 gulden s'jaers aencomende de stad
in een custinghbrieff van 400 gulden, te betaelen met 100 gulden gereet en ses weecken naer dato meede 100 gulden en voorts met paeyen
van 100 gulden s'jaers den 1 Meye 1711 etc ., telckens metten intrest vant onbetaelde jegens 4 ten hondert.
Is bij Dirckie Bras wedue ende geinstiuteerde erffgename van Joost Esseveldt vercoft aen Dirck Weltens vrij om
700 gulden, te betalen met 400 gulden gereet ende 50 gulden s'jaers den 1e Augustus 1723 de 1e paey ende dat telckens metten intrest vant
onbetaelde jegens 4 ten hondert.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.