Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bonboek Leiden 1611

Iemand die dit wil verbeteren en aanpassen.
Vnl. het rode deel.
Is bij den Bont van s' Gravensande vercost aen Phillips Van Lantschot belast eerst met x comans grooten tsjaers pacht, noch met xiiii pondendie uijt voorgaende cope te
betaelen staen met ii gulden per meije 1611 tjaers noch met v C xl  gulden aan de weeskinderen van Pieter Van Voort te betaelen met vC gulden tsjaers meije 1611. Item noc
met ij iC x gulden die aen Phillips Pijnacker als getrout hebbende  Jameijne Jansdr betaelt moeten werden meije 1616 lx gl 1615 .. ende meije1618 (24-2-1611)
iiC  L gulden  ende daer voors jaerlicx iiiC gl bovendien ..
Is bij Landtschodt vercost aen pieter  de Vos backer belast met x comans grooten t'sjaers pacht mitteshoude ende geaffecteert met verschijden pennijnghe bijde vercoper (1-5-1613)
noch te betalen staende aen  V c ii gulden te betalen meije 1613 vi C gl gereete ende voort jaerlicx iii c gl
Is bij Pieter de Vos als borger voor Robert Boijtack sijn swager specialick belast met een weesrente van xiii gl xviii schel. xii penn. tsjaers vallende den iii de martije (6-3-1615)
en  Elijsabeth onmondighe dochter van Cornelis Isbrandtsone reder zaliger gecommen bij Jannekens Lenaert dochter

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 02/09/2024 - 17:04

Het heeft even geduurd, maar hierbij mijn poging. De bedragen die genoemd worden heb ik tussen {accolades} er achter vermeld. Ik heb me beperkt tot het rood omlijnde deel.

Is bij Eeuwout van Sgravensande vercoft aen Phillips  Lantschot belast eerst met X {10} comans grooten tj[aer]s pacht, noch mit XIIIIc L {1450} g[u]l[den] die uyt voorgaende cope te
betalen staen mit IIc {200} gulden tj[ae]rs meye 1611 I[t]e[m] noch mit Vc XL {560} gulden aan de weeskinderen van Pieter van Noort te betaelen met Vc {500} gulden tj[ae]rs meije 1611. I[t]e[m] noch
mit IIm Ic X  {2110} g[u]l[den] die aen Phillips Pijnacker als getrout hebbende Jannetgen Jansdr betaelt moeten werden meye 1616 LX {60} g[u]l[den] 1615 C {100} g[u]l[den] ende meije 1618 (24-2-1611)
IIc L {250} g[u]lden ende dan voorts jaerlicx IIIc {300} g[u]l[den] bovendien ...
Is bij Landtschodt vercoft aen Pieter de Vos backer belast mit X {10} comans grooten t'sj[aer]s pacht mitterhoude ende geaffecteert met verscheijden penninghe bij de vercoper (1-5-1613)
noch te betalen staende om Vm IIc {5200} g[u]l[den] te betalen meye 1613 VIc {600} g[u]l[den] gereet ende voort jaerlicx IIIc {300} g[u]l[den]
Is bij Pieter de Vos als borge voor Robert Boijtack sijn swager special[ijck] belast mit een weesrente van XIII {13} g[u]l[den] XVIII {18} s[tuyvers] XII {12} penn[inghen] tj[ae]rs vallende den IIIen martii (6-3-1615)
om Elijsabeth onmondige dochter van Cornelis Isbrandtszone reder zaliger gewonnen bij Jannetgen Lenaertsdochter

Hans Van Landschoot zei op zo, 02/11/2024 - 10:18

René,

van harte bedankt voor de aanpassingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.