Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

BonBoek Leiden

Hallo allemaal, in een bonboek van Leiden (registratie onroerend goed) wordt één van mijn voorvaderen genoemd, zie download, rechterpagina, eerste bijdrage. Anders dan zijn naam Anthony de Lobel kan ik er geen wijs uit worden. Iemand van jullie wel?

heel erg bedankt voor de hulp.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/05/2022 - 12:18

Willem Cornelisz van Bilderbeeck
Weder aen de Langegraft suytsijde
24-5-1670. Is bij d'heer Nicolaes Dedel als executeur van den testament van zaliger Willem Cornelisz van Bilderbeeck
vercoft aen Anthony de Lobel, coopman, vrij om 1205 gulden gereet geldt.
19-1-1718. Is bij Judith de Lobel, eertijts weduwe ende boedelhoutster van Bartholomeus de Maerschalck ende laest van Jan Conensant.
Is bij scheyding verleden voor den notaris C. Haesverbergh en getuygen binnen dese stad in dato den 12.9.1726 tusschen
Cornelis Sijs ende Ary van Nes,  geinstitueerde erffgenamen van Maria van Leeuwen, eerst weduwe van Willem Arentsz van Nes.
Laest getrouwt geweest met de voorsz. Cornelis Sijs, aenbedeelt de voorn. Ary van Nes volgens extract autentycq
alhier overgelevert den 27-9-1728.
Bij Anna Maria Rickers, weduwe van Jan Vermout, Jan Lavooy en Hendrik Nagel, executeurs van den testamente van
Jan Vermout, die weduwe en erffgenaam is geweest van Maarten Ligtvoet, welke weduwe en erffgenaam is geweest van Ary van Nes,
voor d' eene helfte ende nog dezelve Anna Amria Rickers als in huywelijk gehad hebbende de voorn. Jan Vermout, verkogt
25-5-1748 aan Jacob Rozendaal voor de som 1508 als gereed geld.
Is bij hem speciaal belast met 400 gulden ter zake van geleende penningen, daarvan jaarlijx interest betaald
3.10.0 van t' honderd int jaar aan Abraham Malje.
Is bij hem verkogt aan Hendrik de Veth en Jan Blomdeel vrij om 400 gulden gereed
8-5-1756 geld.
7-5-1757. Is bij haar verkogt aan Christiaan Klis, vrij om 430 gulden gereed geldt.
Op den 17 October 1783 is alhier opgeleverty t'gros testament van Christiaan Klis en Elisabeth Spieringshoek, eg-
teluiden, gepasseert voor de notaris Passchier Soetbrood en getuygen binnen deze stad in dato 13 Juny 1769, waarbij den
eerststervende de langstlevende tot erfgenaam heeft gesteld, t'welk geweest is Elisabeth Spieringshoek.
4-11-1783. Is bij haar verkogt aan Bartholomeus Matthijs Dirkse, vrij om 200 gulden gereed geld.
Nu op Martia Catharina en Katharina la Lau als in t'8e register folio 201 verso.
Nu op Katharina La Lau als in t'7e register folio 126.

Miranda zei op ma, 12/05/2022 - 12:30

Jeetje Geert, 

wat snel en compleet!

hartelijk dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.