Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelinventaris Leiden (deel2)

Deel 2 van de inleiding van een Leidse boedelinventaris uit 1680. Indien iemand dit voor mij zou willen transcriberen dan zou dat enorm geapprecieerd worden. Alvast bedankt.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 02/28/2019 - 08:18

Dit is het vervolg op LB1:

 

LB2 (vervolg)
wederhelfte ook sal zijn en
genooten werden geheel vrij en
al bij de voornoemde Joannes
Monfrans in voegen als hier
vooren van de geregte eerste
helfte is gestelt en geinsti-
tueert, alles vermogens den
testamente van de gemelden overlee-
den in desen, bij hem verleden voor
den notaris Engel van Haaften
raadt en seekere getuygen binnen
Leyden op den 25e Augusti
anno 1681.
Gemaakt ende in geschrifte
gestelt den jegenwoordigen
inventaris ten versoeke van
de voorgemelde Joannes
Monfrans voor hemselven
ofte in sijnen eygen naame,
ende van Jacobus Volt-
hoff, hier vooren mede
gemeldt met de voorsz. Jo-
annes Monfrans in den
naame en als testanentaire
gestelde ende geaffirmeerde
voogden respective over
de voorgemelde fidei commissai-
re wederhelfte der erffnisse
in deesen, ende dat op de aangee-
vinge van den selven Jacobus
Volthoff, in 't bijwesen van den
gemelde Jonannes Monfrans
op den eersten Septembris
des voorsz. jaars 1681.
Zijnde de jegenwoordigen ge-
bragt in guldens tot veertig
grooten t'stuck, stuyvers ende
penningen naar beloop van-
dien als volgt.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.