Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelbeschrijving pagina 2 (van 5)

Zie tekst over pagina 1

Reacties (1)

Rene van Weeren zei op za, 06/20/2020 - 01:03


op deser onderteeckeninge bevonden
worden suyver te bestaen in de posten
hier onder nader gespecificeert:
te weeten.
In plaetse van het contant gelt, ende het
geene tot contant gelt gemaeckt is, van de gere-
serveerde goude, ende silvere pot-penningen,
van het geene van de vercoghte clederen,
boecken, huysraet, ende lij-waet gemeackt
ende van de gedaene visiten ingecomen is.
van de obligatien, ende rentebrieven, zoo
op het gemeene landt, als tot laste van
particulieren, ten eersten aenvanck der
voorsz[eyde] administratie, naer afftreck van de
lasten des selven boedels bevonden zijnde
te samen bestaen te hebben in een suyvere
summa van acht ende vijftich duysent negen
hondert negen ende veertich guldens
dertien stuyvers twee penningen. Alles
op den gemelten sommieren staet van
den 6e[n] maert 1678 breder, en[de] in specie
aengeroert: dogh nu bestaende in
zoodanige obligatien, en[de] rentbrieven,
als de volgende memorie is uyt-
wijsende
Gemort[ificeert]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.