Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bodegraven weeskamer - take 2.

Hopefully this is a better (i.e. darker) copy. 

Fingers crossed

Luke J.

Reacties (3)

Luke J zei op ma, 12/07/2020 - 18:41

Hopefully this is better still. Using PNG file format this time. 

Geert Ouweneel zei op di, 12/08/2020 - 12:06

Dit was een goede kopie.

 

Jan Dirck Melissen als voocht van de kinderen
van Cornelis Elbertsz, heeft voor de
jonghe kinderen van denselven Cornelis Elbertsz
uytte weeskist gelicht
ter betaelinge ende uuytcoopen van
Lijsbeth Rengniersdochter Boscam
de somme van acht gulden daer-
jegens de oude kinderen bij geleyt hebben
elcx vier gulden, compt sulcx
t'geene hier van de jonge kinderen
gelicht is een 12en September 1625        8 gulden

Op den 5en February 1626 ontfangen van de kinderen van
Jan Pietersz de voorsz. 17 gulden
die folio 21 aen Willem Willemsz uuyt geset sijn
mitten intrest vandien jegens den 10en, 20en
stelt den 18en January 1623 tot huyden toe
wesende t'samen                9 gulden 13 stuyvers

Nota
Op den 25en April 1624 heeft de wedue van
Lambert Adriaensz betaelt thien jaeren renten
t'leste verschenen Mey 1625 van een hooftsomme
van 150.0.0, tnegentich gulden ende in
minderinge van t'capitael tsestich gulden
voorsz. 150.0.0. daervan Jan Cornelisz
ten selven enige heeft ontfangen            72.0.0

Ende de reste is voor de jonge kinderen
in de kist geleyt tot                78.0.0

Op den 1ren April 1626 aen Jan Dircxz
Poel als getrout hebbende Martytgen Cornelisdochter
betaelt in minderinge van Marytgens pertije
de somme van                 75..0.0

Nog ten selven dage aen Hilligen Cornelisdochter
betaelt in minderinge van haer pertije
van de verlopen rente ende anders        14.13.0

Dit alles in presentie van oude Jan Dirck
Meessenz, Di8rck Cornelis Elbertsz ende mit
derselver consent.

Op den 8en July 1626 vanwegen
Hillegont Cornelisdochter uuytgesedt aen Oude
Jan Dirck Meessz om intrest den penning twintich,
de somme van                 90.0.0
wesende ...    4.10.0

Jan Poel den 17en Mey 1626
ontfangen                    28.0.0

Voor Hillegont Cornelisdochter suyvers in de
kist den 18en Augusti 1628            32.14.0

Alle d'voorsz. sijn ten selven dage oock
bij alle de kinderen betaelt aen de schout, secretaris
en gelach.

Luke J zei op vr, 12/11/2020 - 07:55

Thank you Geert - you provide a great service to forum members. By the way I have learned that the abbreviation p@:xx stands for "penning 20" [i.e. 5%]. For the @ imagine the actual character drawn. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.