Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

bijna goed pag 28

De Welcke het Hof sich voegt, dat de vr-
Raesent maeckt, en noch al schaersheijt
van gelt veroorsaeckt, t'welck niet bete-
nen sal, als de koninck vertrocken is, de
Regimten te paerdt van s'Gravemoer en
Zuijlesteijn, sullen in Engelandt, deenichste
van onse Troepen, blijven en ontrent
Londen komen, inde stadt is t' sedert een
dach a twee veel alarm geweest inson-
derheijt opde Beurs, dat hier geen meer
van onse duijtse troepes blijven, Het-
Rendevous van de vloot is veraadert en kompt
de selve van Spithaijt in duijiren de Hollant-
se scheepen komen traech bij men gericht
dat de fransen sich haesten, om de eerste
in zee te sijn en dat se voorde Rivier
van Londen komen willen,  om de conjuncktie
te beletten, ende stadt in consternatie
te brengen, doch wij moeten hoopen dat se
sullen werden geprevenieert, in Ijerlant
wacht d'en Hartoch van Schomberch naer
Artellerije om Eharlemont t'attacgueren
welcke plaets midden in sijnequactieren
leijdt, ick geloove U.H.Ed: bij mijne laetste
geschreven te hebben hoe dat de Coll leve-
sen 1700 Rebellen in Schotlandt aengetrof-
fen heeft, en totaliter geslaegen waervan
400 op de plaets sijn doot gebleven en 100 ge-
vangens bekomen, ick hebbe de bewuste
grijvireme gevraecht, doch se is min beleef-
delijcken af geslaegen met goede woorden
als het ordinaris gaet, soo datter niet anders

Reacties (3)

Andreas zei op ma, 11/30/2020 - 22:14

absoluut niet zeker van het eerste woord van de derde laatste zin; ik meen iets te zien in de zin van surviverne, maar het is misschien iets totaal anders.

 

De Welcke het Hof sich voegt, dat de W.
Raesent maeckt, en noch al schaersheijt
van gelt veroorsaeckt, t'welck niet bete-
ren sal, als de koninck vertrocken is, de
Regimten te paerdt van s'Gravemoer en
Zuijlesteijn, sullen in Engelandt, d'eenichste
van onse Troepes blijven en ontrent
Londen komen, inde stadt is t' sedert een
dach a twee veel alarm geweest inson-
derheijt opde Beurs, dat hier geen meer
van onse duijtse troepes blijven, Het
Rendevous van de vloot is verandert en kompt
de selve van Spithaijt in duijns. de Hollant-
se scheepen komen traech bij, men gewicht(?)
dat de fransen sich haesten, om de eerste
in zee te sijn en dat se voorde Rivier

--------------------------------------------------------------------------
van Londen komen willen, om de conjunctie
te beletten, ende stadt in consternatie
te brengen, doch wij moeten hoopen dat se
sullen werden gepraevenieert, in Ijerlant
wacht den Hartoch van Schomberch naer
Artellerije om Charlemont t'attacqueren
welcke plaets midden in sijne quactieren
leijdt, ick geloove U.H.Ed. bij mijne laeste
geschreven te hebben hoe dat de Collonel(?) Leve-
ston 1700 Rebellen in Schotlandt aengetrof-
fen heeft, en totaliter geslaegen, waervan
400 op de plaets sijn doot gebleven en 100 ge-
vangens bekomen, ick hebbe de bewuste
surviverne(???) gevraecht, doch se is mijn beleef-
delijcken afgeslaegen met goede woorden
als het ordinaris gaet, soo datter niet anders

roel ten klei zei op ma, 11/30/2020 - 22:34

zou het iets van "surfive" overlevende betekenen

AntonS zei op di, 12/01/2020 - 08:14

ik lees: survivence.

De context is mij niet duidelijk (blijkt misschien uit een eerdere brief?), maar het zal wel om de tweede betekenis alhier gaan: https://en.wiktionary.org/wiki/survivance#French

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.