Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bijna goed, een paar blanco, eerst de rechterkant

hebben en sijn vriendt en die
naer sijn s'Gravenmoer is goedt
bij de harten maer het sijn 
wat schope, dissolutie, Den Hr
van oyen die soo een dichter
Roes heeft presenteert sijn 
dienst Het verraet van 
Zluys jurpenenneert ons
seer En ick bidde dat U.H.Ed
mijn gelieft te schrijven 
wat is vande disgratie van 
Flox aent Hof van Branden
burch dat diest schrijft U.H.Ed:
toen gezeijdt te hebben en
den armen Emettou die
Morgen hebbe ick vande Koninck order bekomen
om mijne Equipages voor af nae Schotlandt
te zenden alnaer ick te Kirchebrieht tussen
de drie en vier hondert Mijlen van ............
het meeste  gedeelte van onse Ruyterije over 
schepen sal, en heeft mijn equipasie
bij de maent werde eer datse daer kompt
Ick moet op ordre voor mijn parsoon hier 
blijven en dan te post volgen. Al dit ......
kost mijn een schoone stuyver doch ick hoop
het sal sich ten besten schicken en het oude 

Reacties (3)

Andreas zei op di, 11/24/2020 - 22:17

niet zeker van alles

 

hebben, en sijn vriendt en die-
naer
sijn. s'Gravemoer is goedt
bij der harten maer het sijn 
wat schope dissolute, Den Heer
van Oyen die soo een dichten
Roes heeft presenteert sijn 
dienst. Het verraet van 
Elruijs surprenneert ons
seer, En ick bidde dat U.H.Ed.
mijn gelieft te schrijven 
wat is, vande disgratie van 
Flor aent Hof van Branden-
burch dat diest schrijft U.H.Ed.
hem geseijdt te hebben en
den armen Smettou die

------------------------------------------------------------------
Morgen, hebbe ick vande Koninck ordres bekomen
om mijne Equipages voor af naer Schotlandt
te senden, alwaer ick te Kirckenbrieht tussen
de drie en vier hondert Mijlen van hier met
het meeste gedeelte van onse Ruijterije over 
schepen sal, en heeft mijne equipasie
bij de maent werck eer dat se daer kompt.
Ick moet op ordre voor mijn parsoon hier 
blijven, en dan te post volgen. Al dit werk
kost mijn een schoone stuijver doch ick hoop
het sal sich ten besten schicken, en het oude

Andreas zei op di, 11/24/2020 - 22:58

dank voor deze toelichting AntonS

ik had wel gezien dat er aan deze 2 woorden een vreemd haakje was onder de eind-e, maar kon geen link leggen met Latijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.