Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Betaaldatum ??? 1468 Antwerpen

2/03/1468 schuldbrief / Gielis Snoeye te Bouchout / Gielis Piers, brouwere te Liere / betreft de aankoop van bier

Sr #74 f 192 r 003

 

1. Gielis Snoeye ghes[eeten] te Bouchout deb[et] Gielise Piers brouwe[re] te

2. Lie[re a[ut] lato[ry] II lib[rae] VII s[chellingen] VI d[enieren] gr[ooten] br[abantse]

toecome[n]de van bie[re]. Dand[um] 1 derde[n]deel

3. D[aer] af o[m]me s…... p[ro]x[im]o. It[em] dand[er] derde[n]deel tsinxene …….

tderde derdedeel

4. o[m]me s…... etc.

 

II die martii

 

4/03/1468 schuldbrief / Gielis Snoeye fs Jan , te Bouchout / Gilies Piers, brouwere te Liere ook vermeld van Doerne en van Urssele schepenen

Sr #74 f 194 v 007

 

1. Gielis Snoeye Janss[oone] ges[eeten] te Bouchout geloefde te betale aen

Gilies

2. Piers brouwe[re] te Lie[re] II lib[rae] VII s[chellingen] VI d[denieren]

br[abantse] te wetene derdedeel

3. d[aer] o[m]me s…. p[ro]x[im]o. It[em] tand[er] derde[n]deel tsinxene d…

en[de] tderde

4. o[m]me s…... d...en[de] telke[n] male met gereed[en] gelde sond[er]

pa[n]de gelijc

5. dat alsoe mette[n] vo[n]nisse bij scepen[en] van Antwerpe[n] gewijst ware

6. pre[sen]t Doerne en[de] Urssele scepen[en]

 

IIII die ma[er]tii

Reacties (3)

Pauwel zei op do, 01/04/2024 - 00:13

1. Gielis Snoeye Janss[oone], ges[eeten] te Bouchout, geloefde te betalene Gielis
2. Piers brouwe[re] te Lie[re] II l[i]b[re] VII s[chellingen] VI d[enieren] Br[abants], te wetene deen derde[n]deel
3. d[aer]af Om[n]i[um] S[anc]tor[um] p[ro]x[im]o. It[em] dande[re] derde[n]deel tSinxene dein[de], en[de] tderde [derde[n]deel? (verdwijnt in de vouw)
4. Om[n]i[um] S[anc]tor[um] dein[de], en[de] telke[n] male met gereed[en] gelde sond[er] pa[n]de gelijc
5. dat alsoe mette[n] vo[n]nisse bij scepen[en] van Antwerpe[n] gewijst wae[re].
6. P[rese]nt[ibus] Doerne en[de] Urssele scepen[en].
IIII die m[ar]tii, (rechts:) s[olvit] (= heeft betaald)

https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=SR_74&dtnr=1224_31…

Pauwel zei op do, 01/04/2024 - 00:31

1. Gielis Snoeye [vacat] ges[eeten] te Bouchout, d[ebet] Gielise Piers brouwe[re] te
2. Lie[re] a[ut] lato[ri] II l[i]b[re] VII s[chellingen] VI d[enieren] gr[ooten] Br[abants] toecome[n]de van bie[re], dand[um] 1 derde[n]deel
3. d[aer]af Om[n]i[um] S[anc]tor[um] p[ro]x[im]o. It[em] dand[er] derdendeel tSinxene dein[de] en[de] tderde derde[n]deel
4. Om[n]i[um] S[anc]tor[um] dein[de] …

https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=SR_74&dtnr=1224_31…

Pauwel zei op do, 01/04/2024 - 01:05

SR #74 f 192r 003

De datum hoort volgens mij bij de akte erboven.

Omnium Sanctorum = Allerheiligen

Sinxene = Pinksteren

Wat in r. 4 aan het eind staat kan ik niet thuisbrengen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.