Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen 9

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand blz.9

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/05/2021 - 12:21

50.
Item men sal tusschen het scheprat en die back een schermt
maecken van goede deelen, een half voet hooger als het
scheprat, die ribbe van swaere sparre en aen die
ondercant tot die wateras toe hooch nae den eys
en men salse soo ver vant scheprat aff wercke als
men mach, men sal aen beyde cante hellinge maecken
omt affschieten vant water, men sal int binnenste
schermt een duer maecken rech boven die wateras om
bequaem bij het scheprat te coomen.
51.
Item men sal die moolen becleeden van het taffelment
tot die onderste richel toe met goede greenen noorse
deele, 1½ duym over malcander geleyt en in ider velt
een stijl uytgesayt daer die deure coome, daer sullen
2 stijlen sijn, lanck nae den eys, dick 5 duym viercant,
met een deellijst daer het dack op rust, met 2
bequame deure om in en uyt te gaen en een deurtje
om aent scheprat te koomen, met een deur voor het
scheprat om opgedaen te cunne werden, als die
moolen gaet, groot nae den eys in malcander
geploecht, de deele wel gecantrecht gespijckert en
genayt.
52.
Item den aennemer sal gehouden weesen te maecken
in de moolen een bequame trap om boven te comen,
lanck nae den eys, dick 5 duym viercant, die trappen
lanck 2½ voet, dick nae den eys.
53.
Item deese moolen sal men alles op het besteck maecken,
met pennen en gaten, swalustarten, oock met fijn
behoorlijcke wiggen, weerclooten en woutermannen,
oock die nagels van goet drooch tay deventer hout,
off van eecken barcoene, wat doorsteeckende
om te vysenteeren tot goet contentement van
de heere besteeders.
54.
Item den aen[ne]mer sal gehouden weese te leveren
die vier steenen ende die assen daer bequaem sijn.
55.
Item den aennemer sal gehouden weese al het
isserwerck en spijckers tot die moolen van noode
te leveren op sijn coste, oock in te laeten en aen
te slaen sooals dat behoort.

Stan de Jongh zei op ma, 07/05/2021 - 12:34

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transaktie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.