Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen 4

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand blz.4

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/04/2021 - 14:27

21.
Item de cap sal men met goede stijve kapravens sparre
geschilt met fijn behoorlijcke noock ende hanebalcke latte
en gordinge met 2 spante goede joffers geset ter
bequaemer plaetse, die sparre sulle 10 duym van
malcandere staen en meer niet.
22.
Item die spruyten van die cap sullen dick weesen
4 duym viercant, lanck na den eys, aen yder sijt 6 spruyten
met cromme weuruiten op die spruyten die bequaem
opsteecken voor't inwateren en sullen dick weese 4 duym,
breet 5 duym.
23.
Item die groote as sal lanck sijn nae den eys,
dick in de hals te meeten 22 duym, het achterent
16 duym, het hooft lanck voor't voorste roetgat
19 duym, behalven doe waelpen.
24.
Item die roede sullen lanck sijn nae den eys,
van goet greenenhout, met bequaeme segen of bochten,
princepael die binnenroet om vrij van het dach te
moogen gaen, breet 10, dick 9 duym, die gaten in de as
een half duym wijder als die roede dick en breet sijn.
25.
Item die roeden sullen geboort werden met een
bequaeme schoot, die hecke van goede taye capravens,
lanck 7½ voet, die voorhecke niet lang om't licht drayen
van de moolen, met borden daerop en 4 soomen aen yder ent.
26.
Item men sal die moolen latten dwers voer die velden
van gesaechde capravens geschilt en wel gespijckert
en sullen niet meer dan 10 duym van malcander legge,
men sal in die velden stutten setten op en neer van
stijve capravens voor het schudden van't dack.
27.
Item de richels sullen dick sijn 6 duym viercant,
in ider velt 3 richels, de ondercant van de
onderste richel sal leggen 6 voet van de bovencant
vant tafelment, de kruysbande lanck nae den eys,
breet 6, dyck 4 duym, in ider velt 2 kruysbande,
de boven ende sullen geen meer dan 7 duym van de
bovenste richel comen, die onder ende sullen
3 voeten van de bovencant van't tafelment
coomen.

Stan de Jongh zei op zo, 07/04/2021 - 18:11

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transkriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.