Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen 3

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand blz.3

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/04/2021 - 07:34

15.
Item de wintpeulu lanck nae den eys, swaer 14 duym
viercant, de buytencant van de wintpelu sal een voet
buyten de buytencant van de cuyp legge, onder
de wintpelu sal men een waterbort maecken, lanck nae
den eys en soo breet dat het 2 duym beneden de
bovencant van de cuyp hangen mach en aen die
voerhoute met clampen gespijckert, den wintpelu
sal een weynich incanten nae het schieten van de as.
16.
Item die penbalck 14 duym viercant, lanck nae
den eys, met een neerhangende bocht, men sal de
penbalck soo dicht aen de euering wercke als
men mach om den as sijn langte te krijgen.
17.
Ityem de iserbalck breet 11 duym, dick 9 duym,
lanck na den eys.
18.
Item de achter de achter keuelensbalck 9 duym
viercant, lanck nae den eys, hierop sal men een koosijn
wercken met sijn hoeckstijle en toebehooren, hooch 2½ voet,
wijt 2 voet, die stijle en bovenbalcken swaer 5 duym
viercant, de buytencant van de ceuelensbalck sal 6
duym buyten de buytencant van de cuyp legge.
19.
Item dat voorste keuelens nae behooren dat de
steen en as daer bequaem in leggen can, met 2 a 3
deelstucke met 2 keerstijle daer die as tuschenin
gaet, met 2 hoeckstijle met een keuelensbalck en dit
sal altemael dick weese 6 duym viercant, uytgesondert
de keerstijl daer de as tegenaen gaet, die sal 7 duym
viercant sijn, met een steun daeraen onder en boven
met een tant en men sal becleeden met wagenschot,
in malckander geploecht en een wintdeur daerin
om uyt en in te coomen.
20.
Item het kruywerck sal men maecken met een steert bequaem
om te cruyen, waervan de steerbalck sal swaer sijn 8 a 13 duym,
lanck nae den eys en onder de schooren 5 en booven 7 duym
en dat wel sterck geslooten nae behooren van goet grenen-
hout, uytgenoomen die balcke die boven uytsteecke
en sullen soo lanck weesen dat de schooren het dack niet
raecken, van goet eeckenhout, dick 7, breet 8 duym,
met een eecken wintaes asche met acht spaecke
daerin, soo dat behoort, met 8 suffysante kruytpale.

 

Stan de Jongh zei op zo, 07/04/2021 - 08:57

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transkriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.