Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen 11

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand de laatste blz.11

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/05/2021 - 13:18

62.
Item het delfwerck als oock het hayen.
63.
Item soo daer bevonden wert enige quaet hout
gewerckt te sijn, met soodanige gebreecken als vooren
verhaelt, t'selfe sullen die beesteeders moogen uytkeuren,
off doen uytceuren bij luyden haer dat verstaende en sal
den aennemer gehouden sijn in plaetse van dit weer
ander goet hout moeten leveren nae inhout vant
besteck, welcke opneminge sal geschieden op de molen-
werf aleer die moolen gerecht sal werden, tot welcke
plaetse den aennemer ghehouden sal weesen die molen
te brengen en te voeren op sijn eygen coste.
64.
Item den aennemer sal gehouden sijn te stellen 2
suffysante burge tot contentement van de
heere besteeders.
65.
Item de besteeders houden aen haerselven wien sij-
luyden van gelttreckers off insetters die opslach
vant werck sullen willen geven, sonder onderscheyt,
niet tegenstaende hoger off lager insettinge,
houden t'selve t'haren keuze.
66.
Item deese moolen moet wel claer en gangbaer,
dat hij met harde en slappe koelte kan drayen
voor die tijt.

Stan de Jongh zei op ma, 07/05/2021 - 15:01

Beste Geert Ouweneel,

 

Heel hartelijk dank voor de complete transkriptie van het bestek voor de molen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.