Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen 10

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand blz.10

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/05/2021 - 12:55

56.
Item deese moolen sal men maecken van deventer
weesels, hassels ofte westpaels off haerburger
hout, behalven richels en kruysbanden, spruyten
van de cap, t'welck men sal moogen maecken van
lubucks, breemer, off sommer hout, sonder enigh
roodom off vierichheyt ratelpan off vurelijcke
spynt ofte waenkant nae den eys vant werck,
nooch geen noorts ipen en geen noorts eecken,
alles te leveren rijckelijck nae het besteck.
57.
Item alle hout sal gemeeten worde van
langte, breete en dickte volgens het besteck
met Alckmaer voeten en duymen, te weeten
12 duym een voet.
58.
Item den aennemer sal gehouden weese voor
ider deur te maecken een trapke om bequaem
in de moolen te comen met een grendel slot
aen d'eene deur en onder het tafelment sal men't
dicht scheyen soo laeg als die moolenwerf is.
59.
Item off in dit besteck iets versuymt off
vergeeten off niet verhaelt en was, t'welck
noochtans aen die moolen most weese,
sal den aennemer gehouden sijn t'selve te maecken
nae den eys vant werck, off tot contentement
van de heere besteeders, voor welck werck den
aennemer geen meerder loon sal mogen eysen
als dat eerste gelt dat hij bedongen heeft
en soo daer iets te kort gebrocht wert
sal men het selfde korten.
60.
Item het decken.
61.
Item het metselwerck.

Stan de Jongh zei op ma, 07/05/2021 - 13:01

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transkriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.