Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek bouw watermolen

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de bouw van de watermolen.

Het bestek bestaat uit 11 bladzijden.

Bijgaand blz.1

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/03/2021 - 18:18

Besteck en voorwaerden waernaer den
edelen heer van Waerden van
Waerdenburch met sijn meede maets
willen besteeden het maecken en setten
van een nieuwe achtkante water-
moolen.
1.
In den eersten sal die moolen onder wijt weesen aen die buyten-
kant van de stijlen nae die streeckel, te meeten 21½ voet,
en sal boven wijt sijn nae die buytencant van de cuyp
14¼ voet, de buytencant van de stijlen sullen 3 duym
binnen de buytencant van de cuyp staen.
2.
Iem 8 stijllen sullen ider lanck sijn behalven die pennen
21 voet en sullen bequaeme holle bochten hebbe, dat die
roeden bequaem van het dack vrij moogen gaen.
3.
Item de 8 stijlen sullen swaer sijn onder 13 duym en
boven 10 duym viercant met 8 blockeels, lanck 23 duym,
dick 11 duym viercant met een clamp aen ider stijl,
lanck 4 voet, dick 4 duym en soo breet als die stijle
met een tant in de stijle gewerckt en wel genaegelt
en gespijckert, het bovenent meede int blockeel genaegelt.
4.
Item die 7 onder taffelmentstucke sullen lanck sijn
nae den eys breet 15, dick 8 duym ende dat tafelment-
stuck dat achter het scheprat comt sal een bequaeme
bocht hebben, omt ruym gaen vant scheprat, niet
minder dan 10 duym en in plaets vant achste een
stijve richel van 10 duym viercant.
5.
Item onder deese tafelmentstucke sal men op ider
pylaer leggen een muerplaet, soo breet als die pijler,
dick 4 duym, die pylaers sullen twee en een half
voet boven die waterloop staen.
6.
Item die boventafelmentstucke sullen breet sijn
13 duym, dick 5 duym, lanck nae den eys ende sullen
2½ duym bocht hebben, soowel binnen als buyten,
met flints carbiels daeronder, lanck vijf voet,
dick 6 duym viercant.
7.
Item die vloerstucken sullen dick weesen 3½ duym,
breet 12 duym, wel genaegelt en gelsooten opt
bovenste tafelment.

Stan de Jongh zei op za, 07/03/2021 - 19:04

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transkriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.