Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Beerzel 1650 Akte 4-9

Wie kan mij helpen met transcriberen?

 

Hartelijk dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 11/16/2022 - 18:55

Als den voorschreven joncker aenlegger
die ghenoodtsaeckt is gheweest
te doen maecken ende opsetten.

Ten tweeden soo is insgelijcx waer-
achtich dat den voorschreven gedaeghde
al wederomme voor de tweede
reyse hem verstoudt heeft sijne
voorschreven koyen ende schaepen an-
dermael op den derthienden February
sestien hondert ende vijfftich te
stouwen ende hoeden op desselffs aen-
leggers voorschreven bosschen, alsoo

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.