Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

attestatie juni 1758

Kan iemand dit leesbaar maken. Ik heb het geprobeerd maar kan niet alles lezen

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 04/02/2022 - 00:44

Alvast een aanzet, wellicht kan iemand anders de puntjes nog invullen :)

 

den 8 juny 1758
De weled[ele] heer Cornelis Graafland Elbergen
De eerbare C[ornel]lia/Lia Hendrix, huysvrouw van Harmen van Beekbergen,
Maria Philepina Meijers, huysvrouw van Jan Daniels Schoedster, Grietje Carels,
hysvrouw van Baren van Wijngaarden ende Lijsbet van Keulen, huysvrouw van
Cornelis Tromp, en eersame Jan Por, regerent scheepen deser steede, Marijtje van Vianen,
wed[uw]e Sijmo Mikert?, Dirk de la Viter?, alle woon[ende] binnen deser steede beduyt

dewelke ter requisitie ende op versoeke van Casper Hesselinck,
hospes in de herberg genaamt Het Heerelogement binnen
deeser stede als uyt éénen mont verklaerden waar ende
waarachtig te sijn

Dat sij deposanten bij continuatie al seedert een jaar of twee
en langer herwaarts gesien hebben hoe dat de huysvrouw van den req[uiran]t
in deese ^bij een ieder van hun seer wel bekent^ dagelijx sig sodanig besoedele met sterke drank te
drinken, dat sij haar natuurlijk verstand niet langer magtig
is of gebruykt, sulx buyten geval om huyshouden als een
deugtsame en[de] vroome <huys>vrouw betaaamt langer waar te neemen
en[de] sulx te dingten is, dewijl deselve in haar dronke drinken
continuelijk Volkert Joselts? hoe langer hoe erger daerin
voortgoet te eeniger tijt verdere .... te wagen
staan soo ten percule van haar maan als diegeene die daar
dagelijx meede moeten omgaan en[de] converseerden en[de] tot groot overlast van
haare gebuuren.

Geert Ouweneel zei op za, 04/02/2022 - 08:07

3e regel van onderen: onhijlen te wagten staan

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.