Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Arij Noortdam

Hallo,
Wie kan mij helpen met het ontcijferen van deze acte. Hier komt mijn voorvader Arij Noortdam (Noordam) voor waar hij een huis aan de Noortdam gekocht zou hebben waar de naam Noortdam vandaan zou komen. Maar op deze akte wordt al van Noortdam gesproken dus ik ben heel benieuwd wat hier staat.

Helaas ben ik nog niet zo bekwaam in het lezen van deze oude teksten

Reacties (2)

archimboldo zei op zo, 12/24/2017 - 14:12

Beste Yorick, hier een aanzet, nog lang niet compleet en zeker niet foutloos [een kritisch-normaliserende transcriptie voor de leesbaarheid]:
r1 Op huijden den XIen? october 1651 compareerden
r2 voor mij, Adriaen de Bye, notaris publicus, bij den Hove
r2 van Hollant geadmitteert, op Maessluijs
r3 residerende, ende voor der nagenomde geuijgen
r4 Andries Janszoon Mus, voerman, out XLI jaren
r5 es, Thomas Thomaszoon Kuÿff, schoenmaecker,
r6 out XXV jaren, begdoavons alhier de
r7 welcke ter requisitie ende versoecke van
r8 Cornelis Aryenszoon van Noortdam wonende
r9 aen den Maesdyck onder den ambachte van
r10 Maeslant verclaert ende getuijcht
r22 hebben waerachtich te sÿn dat sy, deposanten,
r12 op den 25 julÿ lestleden, wesene dijnsdaechs,
r13 voren? Schipsluijse kermis sonder nochtans in
r14 verbyster tyt behielt te sÿn in? geweest
r16
r17 orz van dyck herberges in? de Valck tot Schipluij
r18 vors. ende xx andere proposten bij
r19 jaren Jan Pieterszen van Velden, wonende aen den Maesdyck,
r20 welcke geseÿt en had *** dat hij van mening
r21 was syn huijsing, staende aan de vors. Maesdyck met
r22 de bierschuijre ** daerby synde te vercopen waerop
r23 bÿ den reqr werden gecraecht oeveek sy d’selve
r24 soude willen gegen *
marge dat hij * Jan Pieters voor deselve huysinge schuyt ende gevolge van de soude betalen
r25 mits dat hy noch sÿn behoude soon
r26 genaemt Pouwels Erus/Cous nu noch mimeeren
r27 met gelen schuijt in ’t roerwater soude
r28 mogen comen de sommev an drieduijsent
r29 eenhondert gulden boven vier rycxdaelders
r30 voor des vercopers huijsvrou alsmede twe
r31 rÿcxdaelders voor den armen en noch voor
r32 twe kinderen elx twe rÿcxdaelders ende dat
r33 de overdracht van dien zoude geschieden op Alderheyligen
r34 toecomende 1651 gerserveerd sy deposanten voor
r35 redenen van der wetenschap dat sy als segluijden
r36 over de vors. saeck h*en geweest sonder
r37 dat iemant van hen allen droncken ofte aeschoncken
r38 is geweest wijders niet getuijgende presenteren

yorick zei op zo, 12/24/2017 - 15:22

wow wat een verhaal.
super bedankt voor het vertalen.
ik zie alleen dat blad 2 niet goed is meegekomen.
zou je kijken of blad 2 met de ondertekening ook kan ontcijferen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.