Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Antwerpen 1521 graag nog wat invulling

1521 kwijting / Antwerpen / Merct / huis / Witten Leeu / Philips Noyens, Anthonis Pijl, Cornelis van Dijcke, Adriaen Nouwens, Reynier van Molle en Jacop Snoeye in naam vander Gulden vanden Jongen Voetboge / Lucas van Holten / betreft achterstallige huur

Sr #160 f 334 r 003

ps: der gulde van den edelen ridder St. Jooris die men noempt den jongen voetboge

 

1. Ph[ilip]s Noyens als deken , Anthonis Pijl Cornelis van Dijcke

2. en[de] Ad[r]iaen Nouwens en[de] Reynier van Molle als

3. ondermans op desen tijt Jacop Snoeye als onderdeken vand[er] Gulden

4. vand[en] Jongen Voetboge alh[ier] inder stadt p[ro] se et nom[ine] vand[er] gemeyn[e]

5. gesellen vand[er] selve[r] gulden quos susceperunt bekenden en[de] v[er]lijden hen

6. vand[er] selver gulden wegen volcomelic en[de] al vermaeght en[de] wel betaelt

7. van Lucas van Holten wilen en[de] van sijnen erfg[n[amen] en[de] geenszins van

8. alsulcken verschenen huere als der

9. selver gulden bynnen den comen[de].desselfs cuers tot kerss[emis] anno achtiene

10. lestleden inclings verschenen was ter saken vand[er] selver gulden huyse

11. geh[eeten] den Witten Leeu aenden merct gest[aen] dat hij vand[er] gulden

12. in hueren gehadt en[de] ge… heeft .Quitavit gelovende

Ultima martii

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 05/16/2024 - 00:06

1. Ph[ilip]s Noyens als deken, Anthoenis Pijl Cornelis van Dijcke
2. en[de] Ad[ri]aen Nouwens en[de] Reynier van Molle als
3. oudermans op desen tijt Jacop Snoeye als out-deken vand[er] gulden
4. vand[en] Jongen Voetboge alh[ier] inder stadt p[ro] se et no[m]i[n]e vand[en] gemeyn[e]
5. gesellen vand[er] selve[r] guld[en] quos susceperu[n]t bekenden en[de] v[er]lijden hen
6. vand[er] selver gulden wegen volcomelic en[de] al vernuecht en[de] wel betaelt
7. van Lucas van Holten wilen en[de] van sijnen erfg[n[amen] en[de] executeurs van
8. alsulcken verschenen huere als der
9. selver gulden bynnen den leven[en] desselfs Lucas tot Kerss[emis] an[n]o achtiene
10. lestleden incluys verschenen was ter saken vander selver gulden huyse
11. geh[eeten] den Witten Leeu aende merct gest[aen] dat hij vand[er] gulden
12. in hue[re]n gehadt en[de] gebruyct heeft. Quithand[um]. Gelovende

Ultima martii

Guido Snoeys zei op do, 05/16/2024 - 09:36

Bedankt Rene,

Dit lag nog een beetje uit mijn confortzone , met nieuwe woorden : incluys, quithandum executeurs ...

Groeten

 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.