Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ambachtsheerlijkheid pag. 1

Wie wil deze pagina voor mij hertalen ? Ik kan helaas maar 1 bestand in jpg tegelijk uploaden. Het hele document bevat jammer genoeg 10 pagina's, dus ik zal het 1 voor 1 moeten doen.

Alvast bedankt !

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/12/2023 - 18:20

Bij het overbrengen van de tekst gaat de uitlijning door de war.

Specificatie van salaris ende
verschot verdient bij de secretaris van
Akerlsoot ten behoeve van de regenten
desselven dorps.

1729
5 July     met den officier etc. gebesoigneert ende
    gearresteert een acte te maecken        ƒ 1.4.-
    acte van authorisatie ende qualifica-    
    tie geminuteert                ƒ 1.4.-
    deselve int net op zegel geschreven        ƒ 1.4.-
    segel tot deselve                ƒ -.14.-

1730
7 april    procuratie opgemaeckt op den
    schout om gelt te negotieren            ƒ 1.4.-
    segel tot deselve                ƒ -.14.-
8 dito    procuratie om een sterfman te stellen
    ende opdragt vant ambagte ontfangen    ƒ 1.4.-
    segel tot deselve                ƒ -.14.-
14 dito    met den officier op alles gebesoigneert    ƒ 1.4.-
9 aug.    concept procuratie ende qualifica-
    tie van de regenten van Akersloot
    op den officier geminuteert            ƒ 1.4.-
25 dito    deselve int net op segel geschreven        ƒ 1.4.-
    segel tot deselve                ƒ -.14.-
                            ƒ 12.8.-

Werd mits desen geordonneert Pieter de Carpentier,
thesaurier der stad Alkmaar te betalen aan

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.