Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Alentse goederen, waar ligt dat

Het arresteren van onse Alentse goederen
sonder dat ons eenige Citatie te vooren
heeft gedaen, of sijne presensie weelsen
doet, soo sijn wij oock gequelt geweest
met sekeren trompetter Mutschaert
die oock al doort toe doen vande drost
van Ahuijs soo ick vertrouwe sententie
jegens ons gretetineert heeft, en alsoo
geen tijdt hebbe gehad vande pinter iets
inde saecken te doen soo hebbe het den
secretaris otters, en doctoor Vijden
buigge van ootmaersen aen bevolen
die hoope datter in vigileren sullen
en sal den eersten U.H.Ed: ongetwijfelt
hebben geinformeert soo ontrent
den Bischop daer in niets te doen is
Den vire dominus veelen en den erf
kamerheer haelen sijn mijne vrienden
en souden haer best wel doen tot 
een accoort met den drost van Ahuijs
maer men moet sich van mijne kant
niet te veel aengaen laeten, en
waere ick het echte met hem eens
soosoude de rest wel gaen U.H.Ed: heeft
uijt mijne voorige gesien hoe het hier
staet t'is niet beter maer eger
en Milord Schrofburrij die maer een
oock heeft, en U.H.Ed: inde Haeg en tot  
dijckfelts voor desen heeft gesien, blijft eerst
tot noch toe quiteren, de charge van
secretaris van staet, welck amprt over
de m/10 steerlings s'jaers doet,dat hollants

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 12/03/2020 - 15:50

1) Als je in een fotoprogramma het perspectief van de foto aanpast, krijg je de letters rechtop en dan is het veel makkelijker te lezen.
2) Alentse goederen: volgens het middelnederlandse woordenboek betekent 'alentlijk':  Geheel en al, ganscheljk, ten volle. Wellicht is dat hier ook de betekenis.
3) Hier een paar correcties op je transcriptie.

 

Het arresteren van onse Alentse goederen
sonder dat ons eenige Citatie te vooren
heeft gedaen, of sijne presensie WEETEN
doet, soo sijn wij oock gequelt geweest
met sekeren trompetter Mutschaert
die oock al doort toe doen vande drost
van Ahuijs soo ick vertrouwe sententie
jegens ons GEOBTINEERT heeft, en alsoo
geen tijdt hebbe gehad vande WINTER iets
IN saecken te doen soo hebbe het den
secretaris Otters, en doctoor VRIJDEN-
BRUGGE van Ootmaersen aen bevolen
die hoope datter in vigileren sullen
en sal den eersten U.H.Ed: ongetwijfelt
hebben geinformeert soo ontrent
den Bischop daer in niets te doen is
Den vire dominus veelen en den erf
kamerheer GAELEN sijn mijne vrienden
en souden haer best wel doen tot
een accoort met den drost van Ahuijs
maer men moet sich van mijne kant
niet te veel aengaen laeten, en
waere ick het ECHTER met hem eens
soo soude de rest wel gaen U.H.Ed: heeft
uijt mijne voorige gesien hoe het hier
staet t'is niet beter maer eger
en Milord Schrofburrij die maer een
oock heeft, en U.H.Ed: inde Haeg en tot  
dijckfelts voor desen heeft gesien, blijft eerst
tot noch toe quiteren, de charge van
secretaris van staet, welck ampt over
de m/10 steerlings s'jaers doet,dat hollants

Roel ten Klei zei op do, 12/03/2020 - 15:54

Geert, ga ik proberen. Ga deze brieven gebruiken voor transkribus

dus laat zie hier wat controleren. Bedankt voor de puntjes op de I

René van Weeren zei op do, 12/03/2020 - 16:04

Mogelijk worden hier de plaatsen Ahlen en Ahaus bedoeld, beide gelegen in het bisdom Münster.

 

Kleine aanvulling op het bedrag in de laatste regels:

M/10 is vermoedelijk de aanduiding voor tienduizend; het teken daarachter is de samenvoeging lb, een gebruikelijke afkorting voor l[i]b[rae] = ponden, in dit geval dus ponden sterling.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.