Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Alentse goederen, waar ligt dat

Het arresteren van onse Alentse goederen
sonder dat ons eenige Citatie te vooren
heeft gedaen, of sijne presensie weelsen
doet, soo sijn wij oock gequelt geweest
met sekeren trompetter Mutschaert
die oock al doort toe doen vande drost
van Ahuijs soo ick vertrouwe sententie
jegens ons gretetineert heeft, en alsoo
geen tijdt hebbe gehad vande pinter iets
inde saecken te doen soo hebbe het den
secretaris otters, en doctoor Vijden
buigge van ootmaersen aen bevolen
die hoope datter in vigileren sullen
en sal den eersten U.H.Ed: ongetwijfelt
hebben geinformeert soo ontrent
den Bischop daer in niets te doen is
Den vire dominus veelen en den erf
kamerheer haelen sijn mijne vrienden
en souden haer best wel doen tot 
een accoort met den drost van Ahuijs
maer men moet sich van mijne kant
niet te veel aengaen laeten, en
waere ick het echte met hem eens
soosoude de rest wel gaen U.H.Ed: heeft
uijt mijne voorige gesien hoe het hier
staet t'is niet beter maer eger
en Milord Schrofburrij die maer een
oock heeft, en U.H.Ed: inde Haeg en tot  
dijckfelts voor desen heeft gesien, blijft eerst
tot noch toe quiteren, de charge van
secretaris van staet, welck amprt over
de m/10 steerlings s'jaers doet,dat hollants

Reacties (1)

Andreas zei op wo, 12/02/2020 - 21:22

afbeelding klopt niet met tekst

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.