Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte weeskamer Mechelen van 5 augustus 1604

Hierbij vraag naar verifiëren en vervolledigen van mijn poging tot transcriptie van de akte: 

“Compareren tot weeskamer alhier meester Jan van Huff…, heeft (ghedaeg?) (bij wet?) als momboor (van? of voor?) Anna Tassijns dochter Jan Tassijns, tot de akte van vercoopinghe vande (hoef?) vande (hoom?) … … tValveken ghelegen tot Haecht haer ghem… ende ghelaten bij Cathelijne Wijnackers weduwe Pieter Tassijns haere grootmoeder, akte der weeskamer … … … Schoofs ende … bij (getuignis?) 5de Augustus 1604.

Bij voorbaat dank!

Reacties (1)

René van Weeren zei op do, 01/12/2023 - 22:01

Nog niet helemaal, want ik kan de achternaam van de tweede getuige niet thuisbrengen en ook de naam en laatste regel van de ondertekening niet. Maar hier vast wat aanvullingen, de verkortingstekens staan [tussen haken] uitgeschreven.

Compareren[de] ter weescamer alhier meester Jan Van [den] Hofstadt, heeft
ghedaen den eet als momboor voer Anna Tassijns, dochter Jan
Tassijns, tot der acte van v[er]coopinghe van [den] selfe van [den] hoove met
haren toebehoorten, ghenaempt t Valbeken, ghelegen tot Haecht,
haer ghemeackt en[de] ghelaten bij Catherijne Wijnackers, weduwe
Pieter Tassijns, haer grootmoeder. Actu[m] ter weescamer, p[rese]nt jonch[eren]
Ph[i]l[ip]s Schoofz en[de] jonckh[ere]n Lanceloet Van Gotting..de , den Ven
augusti 1604.

....

....

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.