Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte Waaijendonck

Vriendelijk verzoek om transcriptie.

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 09/02/2023 - 08:11

Transport


Antonio Musquera di Copromer, capitain,
voor hem selven ende als man en[de] momber
van Juffr[ouw] Mechtildis van de Wall vermo-
gens procuratie sijner huysvrouw voorsz[eyt],
Hendrick Roest als volm[achthoude]r van juffr[ouw] Alber-
tina van de Wall en[de] Christiaen Bolt als
momber van juffr[ouw] Sibilla van de Wall, be-
kende voor erffpachteren dr. Johan Beeull,
schepen der stadt Nijmegen en[de] Jordan van
den Pavert den 19 may 1665 opgedragen te
hebben aen [den] heer Jacob Boris, waltgraeff
des Nederrijcksen Walts, burgerm[eeste]r der
stadt Nijmgen voorsz[eyt] en[de] gecommitteerde
ter vergaderingh van haer ed[el]mo[gende] de heeren
Raden van Staten der Vereenighde Neder-
landen en vrouwe Susanne de Blanche, e[chte]l[ieden],
de helfte van een parceel lants, groot in 't
geheel 7 mergen, tot Wichen in 't Luiner-
broeck gelegen, van olts den Wayendonck
gen[aem]t, palende oostw[aerts] de gemeene straet,
suidw[aerts] en[de] noortw[aerts]
den Gaesdonck
en suidt Jacob van Baeckelaer.
Aengecocht voor 800 g[u]l[den] et solvit den
Ln [=50e] pen[ningh] met 16 g[u]l[den]

Henk de Kleijn zei op zo, 09/03/2023 - 07:43

René, hartelijk dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.