Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte verklaring onder ede

Graag had ik hiervan de 'vertaling' naar het hedendaagse Nederlands.

Alvast bedankt.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/12/2020 - 12:04

Ik dacht dat ik deze al eerder ingezonden had, maar zie dat het aantal reacties nog op 0 stond.

 

Heden den zestienden Mei achttienhon-
derd een en zestig, is voor ons Jan George
Frencken, kantonregter te Asten, provincie
Noord Brabant, bijgestaan doort onzen griffier
in het gewoon lokaal onzer teregtzittingen ver-
schenen Johanna van der Laak, weduwe
Francis van der Linden, winkelierster, wo-
nende te Leende, dewelke in hoedanigheid
van erfgenaam der nalatenschap van Fran-
cis van der Linden, gedomicilieerd geweest te
Leende en aldaar overleden den vijftien-
den November achttienhonderd zestig, in
onze handen heeft afgelegd den eed we-
gens de deugdelijkheid der aangifte der
nalatenschap van Francis van der Linden
voornoemd, voorgeschreven bij artikel 28
der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad no. 36) en
zulks nadat van dien eed aan de compa-
rante duidelijke voorlezing was gedaan.
Waarvan akte die door ons en
den griffier is onderteekend/
H. le Nobel
Frencken griff.

Gratis.geregistreerd in duplo den eenentwintig Mei
1800 zestig, deel 17 folio 37 recto vak 7 ...
De ontvanger
[onleesbare ondertekening]

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.