Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van gerecht Rhenen uit 1490

Wil iemand deze akte voor mij transcriberen?

 

Bij voorbaat dank

Reacties (4)

Evert Jan zei op do, 06/25/2020 - 09:14

Hierbij de volgende pagina's van deze akte

Evert Jan zei op do, 06/25/2020 - 09:14

De laatste pagina

Geert Ouweneel zei op do, 06/25/2020 - 11:58

Niet alles, maar waarschijnlijk voldoende voor een goed begrip van de inhoud:

Wij burgemeester, scepenen ind raide der stadt van
Renen, maken kont allen luyden ende bekennen mit
desen apenen brieve voir ons ind onse nacomelingen
dat ind alsoe den veengrave allans ain den borch
gainde verlant is ind vele costen sall te repareren
weder te maken sijne wijt opten ouden bodem soe
hebben die ghemene veengenoten mit rijpen raide
voir hoir ind horen nacomelingen overgegeven ind
geconsenteert dat die eersame heeren Everarit
Zandenbalck canonick in den doum t'Utrecht ind
Lodewich van Leessdaell sij inde hoir nacomelingen
mit hoere venen den sy nu hebben ind van onsen
grave heere van Utrecht te leen houdende sijn alse die
nu gelegen sijn beneden henne bouren lot ende boven
Prattenborch bepaelt van nuu voirt ain erfflic
sullen mogen weteren ende hoiren waterganck hebben
doir den lantgrave gelijck die ander venen in onser
maelscap van Renen, ende daer inne voertaen
mede doen gelijck die gemene onse venen ende
tot wat tijden die nywe grift ind venen soe
verre comen is dat hij Everairts ind Lodewicjks
vene vursz. die mede genieten off orbere sal sullen sij
stain ten last inde cost als onse venen sunder
arghelist. ende hier voir so hebben henluyden Everairts
ind Lodewich den vursz. lantgrave doen maken,
reparen op hoeren cost, ende sij sullen enen dam
mede van stonden doen maekn beneden hoiren venen
ende dan liggende houden die daer anders gheen
water in onse lantgrave comen en mach dan van
horen nacomelingen. Dis to oirkonde soe hebben
wij burgemeester, scepenen ind rade der stadt
van Renen bij consent ind will der veengenoten
onsert stat cleyn segell ind wij Hubert van
Ruinen ind Claes Spynen veengenoten van der /
veengenoten weegen onse segelen mede hier aen
gehangen. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende tnegentich ... die thome ...
ende opte plyck* was gescreven: aldus primo ... de Wijck.
Gecollationeert, accordeert dese copie mit
sijnen principale francijnen** brieve, gesegelt
mit drie groene zegelkens, bij mij notaris
onderschreven bij den hove provinciael t'Utrecht
gezwoeren ende geadmitteert.
[handtekening] Jo. ....

* plyck: het omgevouwen deel van de akte.
** francijn: een soort perkament

Evert Jan zei op do, 06/25/2020 - 13:34

Beste Geert Ouweneel,

 

Geweldig. Hartelijk dank.

Watstaatdaer was al langer bij mij bekend, maar dit is de eerste daadwerkelijke kennismaking met het Forum. Dit smaakt naar meer.

Het gaat mij inderdaad om de strekking van de tekst en niet om alle woorden.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.