Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van denombrement Heerzele

Ik probeer bijgevoegde akte te ontcijferen maar mijn kennis van oud-schrift is helaas nog niet goed genoeg. Het gaat om een akte van denombrement (blijk van leenhulde) van Willem van Heerzele voor zijn goed Heerzele aan de hertog van Brabant. Zou heel fijn zijn als iemand deze voor mij zou kunnen transcriberen. De akte loopt nog een heel klein stukje door op de volgende pagina, die zal ik proberen in een reactie te posten omdat ik hier kennelijk maar 1 bestand bij mijn vraag kan uploaden.

 

Alvast bedankt, Willem Nabuurs

Reacties (3)

Willem Nabuurs zei op vr, 07/05/2019 - 19:21

Hierbij ook de 2de pagina

Arcimboldo zei op za, 07/06/2019 - 12:03

Ic, Willem van Heerzels, houde te leene van mijnen
genadigen heere den hertoge van Brabant eene hove
geheiten “Die hove te Heerzele”, in den dorpe van Oirschot
gelegen, geheiten “Ten Notelen”, met huijse ende hoeve,
houdende tsamen VIII buenderen lants, luttel mijn of
meer, gelegen metter eenre zijden aen een hove die Jans
van Dommelen plach te sijn, nu toebehoorende Peeter
Vos, ende metter andere aen Hans van Coudenbergen
erve (nu toebehoorende Meeus Zuetricx ende Heijmerijt
Peter Emeijrijcssoon ende Ernairts van Ghenen erve
d’welck gedeilt is van mijnre ouders erve comende
metten enen eijnde aen die gemeijn strate ende
Semeets kijnderen erve, metten anderen met enen
wege gelegen ter heijdewaert uut.

Item IX buenre ouder heijde ende weijde, luttel
mijn of meer, geheiten  “Dat Rot”, gelegen neven erffe-
nisse Jans van Coudenberge plach te wesen aen d’een
zijde ende Wouters erve van den Nuwenhuijse aen
d’ander, commende metten enen eijnde aen ’t Heech-
broeck ende metten anderen aen die gemeijn strate
ende aen enen beempt, geheiten “Dat achterste Rot”.

Ende van desen voorschreven goeden heeft Luppen,
mijn brueder, dat derdendele mits bruederdeijlingen
daeraf hij mij man is.

Iem noch houdt tot desen voorschreven goeden
een manschap van enen halven mudde rogx met
enen huijse ende hoeve.

Item uut desen voors. goeden gaen erflijck ter
quitingen drie mudde roggen der maten van Oerschot||
die Maes van Andenhoven daerop heeft.

Ende anders en sijn dese voorschreven
goede nijet becommert noch belast. In orconden
mijns segels hierop gedruct opten lesten dach

van julio XIIIIC ende viertich.

Willem Nabuurs zei op za, 07/06/2019 - 16:04

hartstikke bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.