Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van 8 oktober1481

Wie kan de ontbrekende woorden lezen? Staat er broder of vader? Ik heb er het volgende van gemaakt. 

 

    Ick Johan van Mierlair costos tot Sinte Cornelis monster bekene dat ick ontfangen hebbe
    van [broder] Sander Vinck van wegen dess conventz van Sinte Elisabethe Daijll twee ind
    twintichste halven enckelen gulden vanden ander halve [t(er)mijn] die vur Johan van Mierlair
    mijns [broder] zeliger starffdag vervallen [wairt] ind schelde dan omme dat convent van
    Sint Elisabethe daijll van loss ledich quijt van desen termijn ind van alle [vuck.]
    t(er)mijnen ind voert aen te ewigen dag in orkunde der wairheijt soe heb ick Johan
    vurscreven mijne segell onder op [spa..] deser [quita(n)tie] gedruckt segel ind jair vurscreven
    dusent vyrhondert ende eenindtachtentich op Dyonisius avont

 

 

Reacties (5)

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 18:26

Hierbij mijn poging; het woord unckelen betwijfel ik qua juisthied in mijn eigen versie

 

Ick Johan van Maerlair cost[er] tot Sunte Corne[lis]monster beken[n]e dat ick ontfange[n] hebbe
van broder Sander Vinck van wege[n] dess co[n]ventz van Sunte Elisabethe[n]dayll tweeind-
twintichsten halven enckelen guld[en] van den anderhalve[n] t[er]mijn due vur Johans van Marlair
mijns broder zelig[er] sterffdage vervalle[n] wa[re]n ind schelde dair om[m]e dat co[n]vent van
Su[n]te Elisabethe[n]dayll vrij loss ledich quyt van desen termijne[n] ind van alle[n] unckel[en]
t[er]mijne[n] ind voert aen te[n] ewigen dagen. In orkunde der waerheyt soe heb ick Joha[n]
vursz[eyt] mijne[n] segell onder op spatiu[m] deser quita[n]tie[n] gedruckt. Segl in de[n] jair Onss
Here[n] dusent vyrho[n]d[er]t end[e] eenindtachtentich op Dyonisi[us] Avo[n]t.

Frits DERKSEN zei op za, 07/04/2020 - 18:34

Bedankt voor je transcriptie. Een aantal woorden had ik door voortschrijdend inzicht al aangepast maar ik twijfelde over het woord 'broder' omdat dat gegeven de relaties in deze familie vreemd overkwam.

Bas den Brok zei op za, 07/04/2020 - 19:05

Misschien:

van alle[n] vurlede[nen] t[er]mijne[n] 

 

Frits DERKSEN zei op za, 07/04/2020 - 20:02

Bas, je hebt gelijk, denk ik.

René van Weeren zei op za, 07/04/2020 - 21:41

Ik ben er niet geheel zeker van, maar t is een beter oplossing dan die van mij :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.