Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit ORA Overbetuwe 1640

Wie kan de bovenste akte voor mij vertalen? Er zou in ieder geval iets moeten staan over Gerrit Dericxen en zijn broer Tonis Dericxen.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 10/11/2020 - 07:52

Gichtonge
Wilhelm vam der Horst gicht onder hant dat hij ter
instantie van den notaris Cornelis Strick t'allen rechten heeft
gepeindt in ende aen sodane gerede ende ongerede goederen,
egene vandien uutgesondert, als Willemken,
weduwe ende oock boedelhouderse van zaliger Toenis Derixen
Smit is hebbende onder den kerspel Elst ende vorts in desen
alingen ampte, om daeraen te verhaelen voldoeninge van
negentien hondert drie ende veertich gulden ter goedere reeckeninge
cum expensis, waertoe die voorn. Toenis Derixen zaliger
voor sijnen broeder Gerit Derixen sampt ende elcx een
voor all sich hebben verbonden vermoegens de brieven ende
bescheiden daervan wesende, ongecrenckt sijns notaris
vordere beschrivingen, ende dat niet alleen daervan die
weer opten 5e February 1639 door de onderscholt Aerndt
Henrixen aen de voorn. weduwe voorhooffts gedaen
ende pantkeringe geinterponeert was, maer oock
dat deselve weduwe van de vorsz. pantkeringe
opten 6e dito voor hem oorcondt gerichtelijck Sander
Verburcht ende Steven Muys gerenuncieert had.
Actum voor den heere stadthouder Lynden oorcondt
gerichtsluiden die lantsheer Kuiper ende Otto de Haerden
notaris desen 19en Aprilis 1640.

 

IJsseldijk zei op zo, 10/11/2020 - 12:54

Heel erg bedankt Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.