Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit boek Besundere Leenen Buggenhout

Graag een beetje hulp bij mijn transcriptie van de akte aub. De foto van de akte is spijtig genoeg niet erg scherp, ik heb geen andere en ook geen link want het is uit het archief van de Merode. Hierbij mijn werk: 

“Op heden de 21 november 1581 is gecompareerd Van (Staljandes?) & Willem Boysens ende mannen van leene Jan Stassins meyere der (heerlijkheid?) van Grimbergen tot Buggenhout Jan (Vermeeren?) (Scepen?) Claassen Van ... Janssen Joos Van Boomgaerde ende ... ... ... ... als besetman ... ... ende als voigt vande erffgenaemen wijlen Willem Boysens ende heeft te leene ontfangt 18 ... van (Joos?) dwelk hij (behoirlijck?) op sijn eedt te was ... ... de ... (jegens?) de (12?) (gulden?) ... ... uw ... sijt maer op te (14 gulden?) (16 stuivers?) ... ... ... (qualitate?) als voorg. heeft gedaen de ... ende blijft (Stassen?) uwe (Anna?) Boysons (door?) voorg. ...”

En de onderste passage:

“... De Smet lees als besetman ontfangt ... ... tot belooft van ... de ... (gulden?) (bepandt?) als voor de ... aff blijft (present?), ... Jan Stassins meyer ... Moortgat Ma... Van (Laken?) den eerste September 1586.”           

 

Bij voorbaat dank!

Reacties (5)

arcimboldo zei op zo, 05/01/2022 - 18:03

Beste Carlo,

Heb je al een transcriptiepoging gehad?
Of een betere foto?

Carlo zei op zo, 05/01/2022 - 20:36

Ik heb nog geen poging gehad. Ook een betere foto is tot nu toe niet gelukt.

arcimboldo zei op zo, 05/01/2022 - 21:22

Beste Carlo,

Ik kan er wel een beetje chocola van maken maar het is nog geen drie-sterren (in cursief waar ik helemaal niet zeker van ben):

Op heden den 21en november 1581 is gecompareert voor stathoudere
& Willem Boysens ende mannen van leene Jan Stassins meyere deser heerlijkheid
van Grimbergen tot Buggenhout Jan Vermeeren Scepen Claessen Jan Vermeeren
Jansse Joos van de Boomgaerde ende meer andere Heinric Smet Cornelisse
als besetman in den naem ende als voicht van de eerffgenamen wijlen Willem
Boysens ende heeft te leene ontfangen dit voirs. leen d’welck bij verclaert
op zijnen eedt te wesen gereduceert achtervolgende den placcate jegens den ***
XVIC alsdat die
ront nu ter tijt maer en is XIII guldens XI stuvers
in de voirs. heure qualitate als
voere heeft gedaen den behoorlijcken eedt
ende blyfft
starffvrouwe Anna Boysons, des voirs. hesters sustere.

En de onderste passage:

Henrijck de Smedt heeft als besetman ontfaen dese voors. leene
tot behoeff van hutrecht de reijgere bepandt als voere die daer
aff blijft sterffman, present Jan Stassijns, meijer, *** Moortgat
Maerten van Leene den lesten septembris 1586

Verder staat er ook nog iets in de marge dat wellicht belangrijk is.

Groeten

Michel zei op zo, 05/01/2022 - 22:32

Met dank aan arcimboldo, hierbij mijn 'versie' (het cursief heb ik laten staan). De naam van de stadhouder van het leenhof is nog was onzeker, maar dat is allicht niet van het grootste belang voor jouw onderzoek.

Op heden den XXIen novembris 1581 is gecompareert voir stathoudere
J. Wilhem Boyenhen ende mannen van leene Jan Stassins, meyer des heeren
van Grimbergen tot Buggenhout, Jan Vermeeren, scepene, Claessone, Jan Vermeeren
Janssone, Joos van den Boomgaerde ende meer andere, Henrick Smet Cornelissone
als besetman in den naem ende als voicht van den eerffgenamen wijlen Willem
Reygers, ende heeft te leene ontfangen dit voirs. leen, d’welck bij verclaert
op zijnen eedt te wesen gereduceert achtervolgende den placcate jegens den penninck
XVIe alsdat die pont nu ter tijt maer en is XIIIIe guldens XI stuvers
Ende die voirs. Henrick, qualitate als voere, heeft gedaen den behoorlijcken eedt
ende blyfft sterffvrouwe Anna Reygers, des voirs. Hesters sustere.

En de onderste passage:

Henrijck de Smedt heeft als besetman ontfaen dese voorscreven leenrente
tot behoeff van Hubrecht de Reijgere, bepandt als voere, die daer
aff blijft sterffman, present Jan Stassijns, meijer, Gheerdt Moertgat,
mannen van leene, den lesten septembris 1586

Carlo zei op zo, 05/01/2022 - 22:53

Beste Arcimboldo en Michel, heel erg dank voor jullie ondersteuning bij deze transcriptie, dit was voor mij te moeilijk. Door jullie hulp heb ik nu weer heel wat bijgeleerd! Super!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.