Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte notaris Ph. Laurentius 1676

Hoi! Kan iemand me helpen deze tekst te transcriberen? De namen zijn als volgt:

Philippus Laurentius

Neeltje Ians

Maria van Oosterwijck

Willem van Aelst

Grietge & Geertruyt

Ik heb een mogelijk transcript, maar wil deze nakijken met het originele document. Alvast bedankt!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 05/10/2020 - 15:48

Zou dit er allemaal kunnen staan?

 

Op huyden den 28en Juli anno 1676
compareerden voor mij Philippus
Laurentius, notaris, ter presentie van de
naebeschreven getuygen Kesper van Alen, out
ontrent 43 jaeren, Claes Jansz, out ontrent
20 jaeren ende Neeltje Jans, jongedochter,
out ontrent 24 jaeren, woonende
binnen deser stede, ende hebben ten
versoecke van juffr. Maria van Oosterwijxk,
woonende opten Nieuwe Keysersgracht
binnen deser stede getuyght, verclaert ende
geattesteert waer ende waerachtigh te
zijn dat zij getuygen verleeden
dinghsdagh, zijnde den 22e deser, gesien hebben dat den substituyt
schout Philips Engelbrecht gegaen is
in thuys van Willem van Aelst ende hem
wederom daer hebben sien uytcomen, voorts
dat Grietje de dienstmaecht van de voorsz. van Aelst
de voorsz. schout Engelbrecht, doen hij nogh
gingh, seer uytlaghte ende met vingeren
nawees ende deerlijck tegen hem streckte
ende des anderen daeghs de requirante
ende haer dienstmaeght Geertruyt over de deur leggende
door ordere van haer requirante
ende zij laeste getuyge ten huyse van de gemelde
van Aelst was gegaen om een regen kleetie te haelen
ende een andere wederom te brengen, seyde de
voorn. diesntmaegth van de gemenlde van Aelst tegens haer laeste getuyge
ick wilt u niet geven,
die beesten die schot varckens die daer over de
deur leggen, denoterende daermede de requirant
ende haer dienstmaeght, die mogent selver comen
haelen die schotbeesten als zij zijn, verder verclaerden zij getuygen al tesamen
dat de voorsz. dienstmaeght van de voorn. van Aelst
als wanneer zij deese laeste getuyge dear van den was
gegaen over de deur bleef leggen, ende luytkeels

 

Marike zei op zo, 05/10/2020 - 16:29

Beste Geert Ouweneel,

 

U bent mijn persoonlijke held! Bedankt om telkens te helpen bij het transcriberen. Ik heb net het tweede deel ook gepost, want ik had weer niet door dat het een vervolg had. Het transcript dat ik had is duidelijk ingekort, dus het is erg handig om nu het volledige document te bezitten. Bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.