Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte met veel Latijns jargon

Het is nog minder dan een halve pagina, maar toch weer lastig te transcriberen vanwege vele Latijnse notariële constructies die ik niet allemaal kan thuisbrengen.

Bij voorbaat veel dank voor transcriptie en uitleg.

Dit is alvast hoe ver ik ben gekomen:

Felix-Archief Antwerpen, Protocollen, en staten en rekeningen, 1584-1585, Isadfiche: BE SA 20612, inv.nr.: N#3642, fol. 21r

XVIa  junij a[nn]o XVc LXXXIIII [16 juni 1584] compareerden
Willem mr. Adriaen ende Cornelis Dijck, gebroederen, wettige sonen wijlen mr.
Cornelis Dijck in sijnen leven griffier deser stadt was, daer moeder aff was
jouffr[ouw]e Margareta Halffhuys, jouffr[ouw]e Anna Dijck hen suster, weduwe wijlen
Henricx van Beeringen alle voor hen selven, jouffr[ouw]e Margareta Gielis, weduwe
wijlen mr. Dominicus Wagemaker, in sijnen leven oyck griffier deser stadt was
oyck voor heur ^…^en[de] Jacques Paesschuys oyck voor hem selven en[de] als man en[de]
moniboir van Cornelia Gielis sijnre huysvrouwen, en[de] de selve Jacques
Paesschuys noch inden name en[de] hem sterck makende voor Martina, Elysabeth
ende Barbara Gielis, alle vijff wettige kinderen wijlen mr. Niclaes Gielis, in sijnen
leven oyck griffier deser stadt was, daer moeder aff was jouffr[ouw]e Elysabeth Dijck
des voorn[oemde] Willems met Adriaens en[de] Cornelis Dijck sustere was, constituerunt
Niclase Gielis heuren broedere en[de] neve, ad peten[dum] et recipien[dum] o[mn]es et singulas  Dominus
mornarus dicte Domicelle Margarete Halffhuys census redditus debita et
debenda ubicumque, qutanie, es si opus fuerit lit[terae] alle dagen inne van[de] Arrepan[de]
ex equis, cum XV sub ad lites. Ende voorts al waert gelovende salvo
coorpum (?), versaeckende, Achun binnen ter voorn[oemde] stadt van Antwerpen inden huyse
aen[de] Sint Joris inde Huydevetterstrate gestaen, ter p[rese]ntien van mrn. Adriane Bosch,
gesworen erffscheyder deser stadt en[de] Willeme Hermans dieneer van den voorn[oemde] m[eester[en]
Adriane Dijck als getuygen daertoe versocht. Sij mij

Van Bossche Not[ari]s pub[li]cus sst (?)

In de linkermarge:
factum

Leesaanwijzingen

ad petendum et recipiendum omnes et singulas Dominus: ……
mornarus dicte: ….
en nog meer Latijnse frases in jargon die ik niet ken:
census redditus debita et
debenda ubicumque, qutanie,
es si opus fuerit lit[terae]
Arrepan[de] ex equis, cum XV sub ad lites.
salvo coorpum (?),

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 04/12/2024 - 09:41

Prima transcriptie al, Alexander. Lastig inderdaad, veel notarieel Latijn, maar gaandeweg zul je deze formules vaker tegenkomen. Ik heb een woord niet kunnen ontcijferen, aanvulling welkom

XVIa  junij a[nn]o XVc LXXXIIII [16 juni 1584] compareerden
Willem mr. Adriaen ende Cornelis Dijck, gebroederen, wettige sonen wijlen mr.
Cornelis Dijck in sijnen leven griffier deser stadt was, daer moeder aff was
jouffr[ouw]e Margareta Halffhuys, jouffr[ouw]e Anna Dijck hen suster, weduwe wijlen
Henricx van Beeringen alle voor hen selven, jouffr[ouw]e Margareta Gielis, weduwe
wijlen mr. Dominicus Wagemaker, in sijnen leven oyck griffier deser stadt was
oyck voor heur ^selven^ en[de] Jacques Paesschuys oyck voor hem selven en[de] als man en[de]
momboir van Cornelia Gielis sijnre huysvrouwen, en[de] de selve Jacques
Paesschuys noch inden name en[de] hem sterck makende voor Martina, Elysabeth
en[de] Barbara Gielis, alle vijff wettige kinderen wijlen mr. Niclaes Gielis, in sijnen
leven oyck griffier deser stadt was, daer moeder aff was jouffr[ouw]e Elysabeth Dijck
des voorn[oemde] Willems mr. Adriaens en[de] Cornelis Dijck sustere was, constituerunt
Niclase Gielis heuren broedere en[de] neve, ad peten[dum] et recipien[dum] o[mn]es et singulos domus
mortuariae dicte Domicelle Margaretae Halffhuys census redditus debita et
debenda ubicumque, quitan[dum], et si opus fuerit lit[es] alle dagen ...an[dum] arrestan[dum]
exequen[dum], cum po[testat]e sub[stituen]di ad lites. Ende voorts al waert gelovende salvo
computu, versaecken[de]; Actum binnen der voorn[oemde] stadt van Antwerpen inden huyse
gen[aemt] Sint Joris inde Huydevetterstrate gestaen, ter p[rese]ntien van m[eeste]ren Adriane Bosch,
gesworen erffscheyder deser stadt en[de] Willeme Hermans dieneer van den voorn[oemde] m[eeste]ren
Adriane Dijck als getuygen daertoe versocht. Bij mij
Van Bossche Not[ari]s pub[li]cus s[ub]s[cripsi]t.

constituerunt Niclase Gielis heuren broedere en[de] neve, ad peten[dum] et recipien[dum] o[mn]es et singulos domus mortuariae dicte Domicelle Margaretae Halffhuys census redditus debita et
debenda ubicumque, quitan[dum], et si opus fuerit lit[es] alle dagen ...an[dum] arrestan[dum]
exequen[dum], cum po[testat]e sub[stituen]di ad lites =

hebben Niclaes Gielis, hun broer en neef, gemachtigd tot het opeisen en ontvangen van alle en iedere last op het sterfhuis van genoemde vrouwe Margaretha Halffhuys, nu en in de toekomst waar dan ook verschuldigd, om kwitantie te verlenen, en als het noodzakelijk blijkt rechtszaken te zullen voeren ter ..., aanhouding en uitvoering, met de bevoegdheid zich juridisch te laten vertegenwoordigen

salvo computu = veilig en wel

subscripsit = heeft dit ondertekend

Alexander Thijs zei op vr, 04/12/2024 - 10:03

Wederom zeer veel dank René voor transcriptie en vertaling van het notarieel Latijn!

ChrisvD zei op vr, 04/12/2024 - 21:33

juran[dum] - ter eedaflegging
zie voor de wijd geschreven u/n singulos 2 regels daarboven

Alexander zei op za, 04/13/2024 - 09:07

Hartelijk dank Chris voor deze welkome aanvulling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.