Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte Mechelen uit 1600 - hulp voor transcriptie gevraagd

Hierbij mijn poging tot transcriptie - nog steeds moeilijk:

“… … Catharina Wijnackers, aff weduwe (wijlen?) Rombout vanden Scriecke, cum tutore extraneo heeft vercogt (aen)? (haer?) Joris wij heerm… prochie, ende … … van (Hellaer?) (Pieter?) Rombouts   carolus gulden erffelijck … … tot 21 grooten vlaams … gerekent, jaerlijckse ende erffelijcke chijns te heffen alteyt den 13 martyi op ende na een huys metten … gronde (# opmerking in de marge: … …. clo..  … … metten gronde) al gestaene ende gelegen aen (malcanders?) (Hespecture?) aen de Wollemerct op den hoek vande Scharestraete ende oick inde (kleine?) Scharestraete tusschen wijlen mr. Jacobs de … erve ter eendere ende De Groot (Schole?) ter andere sijde. A … in etet.. a beate romoldo, waranderende op 13 stuyvers … … drij oude … sum rumoldi,  … … capittel der hae? chijs (Magdalenen?) ende 31 gulden … … heffende aen Jacob Heyns ende Jan (Vl?) ende erffelijck voor vuytgaende sonder meer. 13 Maretius.”

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.