Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte - folio 262 verso

Hierbij eerste delen folio 262 v.
Hopelijk heb ik drie fotos gezenden.
Bedankt

blykende by eender oepender procuratien in pa--xe /
geschreven [ ?] ende gepasseert voor Meester Geerardt Dienen [ ?] /
als openbaer notaris in presentie van sekere getuygen /
van date des xxv -- daegs der voorledende maent /
augusti quan [ ?] vidis [ ?] ende bekenden dat sy /
omme eene somme [ ?] gelte [ ?] die hun al ende wel is vergoede [?] /
[geschrapt : vercocht hebben wel ende wettelijke ende welcke ----] bij /
hune voorts behoort beleyt [ ?] – ende geemployeert, /
in opmaken ende tymmeren van drye des voorschreven /
cappitels huysen gestaen ende gelegen /
neffens een op onze Liever Vrouwen kerckhoff /
gestaen onder den thoren opde noort zeyde aldaer /
tusschen thuys genaempt het Claverblat /
ex una, [geschrapt : ende des gestaen zuytlijke] westwaert ende des voorschreven /
capittels ander huys genaempt den Bosschenboom /
ex altera oostelyck vercocht hebben wel ende /
wettelyck gelyck Elisabetten Pauwyns [geschrapt : van Keerbergen] /
weduwe lestweeffenen wylen Henricx Wouters /
ende Philipotte van Keerberghen [geschrapt] /
haere dochtere @ t'huerer beyder lynen ende /
@ vader aff was Peeter van Keerbergen der voorschreven Elisabetten ierste man was est/
[geschrapt : thuere beyder lynen] ende tes lancxt/
levenden lyne van hun beyden geduerende/
ende nyet lange // tsiaers een /
hondert carolus guldens goet van goude ende /
zwaer van gewichte opt ene weerde en van /
in anden ganckbaren ende gepermitterende /
gelde nar advenant jaerlycker ende /
lyfftocht renten // op voorschreven drye /
huysen, cum fundo et orb--- par--- gestaen /
ende geleghen neffens malcanden onder den voorschreven/
thoren aenden noortzyde est ulterius op /

[beneden : die 13 septbri 1595 et de ----] /

Reacties (1)

Herman Geurts zei op vr, 03/03/2017 - 18:25

quam vidimus ? ( letterlijk : ik heb gezien)
vidimus =akte waarbij een gezaghebbend persoon onder zijn zegel verklaart, de een of andere oorkonde gezien te hebben, door welke verklaring hij derhalve de inhoud daarvan erkent

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.