Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte - folio 262

Hierbij 3 folio's, in meerdere zendingen.
Hieronder mijn poging om transcriberen.
Graag uitleg voor de betalingen en de latijn.
Deze avond eerste zending.
Bedank

fol°262 v = fotos 9794+9795+9796+9797 (marge)+ 9801+9802
fol°263= foto 9806

Heeren ende Meesters Jacop Anthonis [ ?] ende /
Silvester [ ?] Pardo, beyde priesters ende canonicken /
der cathedrale kercke van Onzer Lieve Vrouwen /
alhier als meyers van de voorschreven capittele --- ende voorschreven /
inden name ende als volcomelycken genutgticht /
van mijn fe-- heer den deken ende anderen [ ?] /
heeren van voorschreven capittel die – genuchticht [ ?] /
hebben specialycken [ ?] omme t'gene nabeschreven staet [ ?] /
te moegen doene tzelve al medere [ ?] ende breedere /

van een ander geschrift op 12 02 1599 :

Comparant Jouffrouw Elisabeth Pauwyns weche [weduwe ?] lestwaer [ ?] Henricx Wouters p—trich [ ?]/
prose ende heur sterckmakende voor Philippote van Keerbergen heure dochter ende innocent [ ?]/
wesende, bekende midts desen ontfangen te hebben vanden heeren vanden capitelle deser /
stadt de negenhondert carolus gelt [ ?] eens --- mede de rente, intresten ------ /
van constitutie begrepen, te quyten staende is, ende dat metten verloope daer af verschenen /
scheldende hen --- aff quyten hallen dagen ende consenterende midts dyen dit voorschreven contract /
gecasseert te worden Actum xijn febry 1599 ... [latijn]

Reacties (8)

Herman Geurts zei op vr, 03/03/2017 - 18:08

ipv genuchticht lees ik gemechtigt ( ofwel gemachtigd)
dus:
volcomelijcken gemechtight
capittel die hem gemechticht
en in het tweede deel :
-negenhondert carolus gul(den) eens
--mede de rente, intresten part(e)
-scheldende ende (ipv scheldende hen)

Nadine zei op vr, 03/03/2017 - 22:03

alvast bedankt.

maar waarom werd de akte van 1595 in february 1599 gecasseert?

Herman Geurts zei op za, 03/04/2017 - 09:25

Casseren betekent niet alleen vernietigen, maar ook buiten werking stelling. Zoals ik het lees is de volledig schuld , met inbegrip van de renten afgelost. ( aff quitten)
en komt daarmede de overeenkomst te vervallen.

Nadine zei op za, 03/04/2017 - 11:06

Bedankt voor wat betreft « gecasseert ».

Ik vermoed dat « medere ende breedere » een uitdrukking is waarmee de gemachtigden « tous pouvoirs » hebben om te kunnen behandelen.

Wat staat tussen « Henricx Wouters » en « ende heur sterckmakende .. » : Iets over de pouvoirs van Elisabet of iets over de beroep van haar laatst overleden echtgenoot Henricx Wouters (Hij was een drukker/boekenverkoper) : p - - trits -- prese ? (prese voor hoofd van zijn gildeberoep?).

Op de zesde lijn van de eerste deel : een afkorting voor « eerwaardige » heer den deken ?

Graag de aanbevolen site met links naar nederlandse woordenboeken in de tijd.

Herman Geurts zei op za, 03/04/2017 - 11:39

voor historische woordenboeken nederlandse taal gebruik de volgende link:
http://gtb.inl.nl/
Als de link niet werkt : ga naar de bijdrage van 8 december 2016 ( historische woordenboeken online)

Nadine zei op za, 03/04/2017 - 16:50

Bedankt voor beyden linken. Die naar de boekengevechten kende ik reeds.

In de akte van 1599, wordt Philippote beschreven als "innocent wesende".

Daar Elisabet in het jaar 1572 hertrouwde met Hendricx, moest Philippote ten minste 27 jaar oud zijn. In principe ook meerderjarig.

Maar soms hadden ongehuwde vrouwen minder rechten dan een weduwe.

Mag ik menen dat zij "simple d'esprit" was? (te vergelijk met de onschuldige afgeslachte zuigelingen te Betleem)

Herman Geurts zei op za, 03/04/2017 - 18:11

innocent is inderdaad hetzelfde als "simple désprit of zwakzinnig. In oude akten kom ik het meestal tegen als "onnozel"

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.