Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 2

aanvulling op mijn vorige vraag

Reacties (5)

René van Weeren zei op vr, 10/22/2021 - 22:01

Op den 20en julii 1586
Co[m]pareerde voor Jan Thomasz[en], co[m]missaris der houweli[ckse] saecken etc.
Anthonis Barentsz[en] Coop, glasschrijver, oudt omtrent XXI [21] jaren, wonen[de]
op de Nieuwesijdts Achterburchwal bij de Rae[m]brugge*, geassisteert
met Barent Koop, sijnen vader, hem opleggende sijne geboden in Den
Hage mede te laten gaen ende daervan betooch in te brengen**, ter eenre
ende Aeltgen Ambrosiusd[ochte]r, oudt omtrent XIX [19] jaren, woonende
bij Jan Roonpoort***, geassisteert met Jan Pietersz[en], haren oom,
ter andere zijden, en[de] gaven aen dat sij aen malcanderen
verlovet ende met trouwe verbonden waren, versoeckende jare
drie sondaechsche uytroepingen, omme nae deselve de v[er]sz[eyde]
trouwe te solemniseren en[de] in alle te voltrecken, soo verre daer
anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En[de] naerdien
sij verklaerden dat sij vrije**** persoonen waren en[de] malcanderen
in bloede niet bestonden waerdoor een Chrystel[ijck] houwel[ijck] mochte
verhindert worden****, sijn hun are geboden verwilliget.
[getekend: Anthonis Baerntsz Coops, Aeltgen Brosus]

li-marge
Anthonis Barentsz[en]
No[ta]: hiervan is
betooch ingebracht

* Raambrug: onofficiële benaming voor de brug over het Singel, leidend van Raamsteeg naar Oude Spiegelstraat. Sinds 2016 vernoemd naar Joes Kloppenburg, slachtoffer van zinloos uitgaansgeweld.
** Dit duidt er op dat hij in de maanden of jaren hiervoor in Den Haag heeft gewoond; om personen in Den Haag die bezwaar kunnen hebben tegen het huwelijk van het voorgenomen huwelijk op de hoogte te stellen, moest hij de afkondigingen ook op drie achtereenvolgende zondagen in Den Haag laten afkondigingen en bewijs (betoog) overleggen dat geen bezwaren waren ingediend naar aanleiding van die afkondigingen.
*** Jan Roodenpoort: voormalige stadspoort in de stadsmuur langs het Singel, ter hoogte van de huidige Torensluis
**** vrije personen: niet gebonden aan een ander via huwelijk of trouwbelofte (een trouwbelofte was destijds wettelijk bindend)
***** verklarende dat zij geen nauwe bloedverwanten waren (dus niet trouwden binnen de 'verboden graden' van bloedverwantschap

René van Weeren zei op vr, 10/22/2021 - 22:03

Te snel gekeken, de datum is uiteraard de Ven = 5e julii

Pauwel zei op vr, 10/22/2021 - 22:22

houwel[ijcksche] (Ik zou geen -i- lezen.)

de v[oor]s. (Een -z staat er niet, slechts een afkortingshaal. Vgl. de keurige -z in de patroniemen.)

Angelique van Schajik zei op vr, 10/22/2021 - 23:53

Hartelijk dank! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.